Οξυμένα προβλήματα υπαλλήλων Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 4483/2017 στους υπαλλήλους της Π.Ν.Αι. .

WWW.SYNANK.GR

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

αρ. πρωτ. : 434 Ερμούπολη : 12-12-2017
ΠΡΟΣ : Μέλη του Συλλόγου μας Κοιν.:
1) Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
2) Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Θέμα: Οξυμένα προβλήματα υπαλλήλων Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 4483/2017 στους υπαλλήλους της Π.Ν.Αι. .

Συνάδελφοι

Σε συνέχεια του ενημερωτικού εγγράφου μας της 24-11-2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ του Συλλόγου μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη τη Δευτέρα 11-12-2017. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν τα ζητήματα που περιλάμβανε το από 24-11-2017 έγγραφό μας, από την οποία όμως δεν υπήρξε καμία εξέλιξη καθώς και οι δύο πλευρές παρέμειναν στις θέσεις τους, Έτσι λοιπόν μετά τα γεγονότα αυτά και μπροστά στη συζήτηση όλων των θεμάτων που θίξαμε στη προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θέλουμε και πάλι να σας ενημερώσουμε και να σας καλέσουμε για μαζική παρουσία στη συνεδρίαση αυτή που θα γίνει στη Σύρο στις 18-12-2017. Ήδη όλοι γνωρίζετε την αιφνιδιαστική και aναίτια, όπως φάνηκε, μετακίνηση τριών συναδέλφων σε άλλη Διεύθυνση από αυτή που υπηρετούσαν. Για τις μετακινήσεις αυτές, όπως έχει αναδειχθεί, δεν υπήρξε κάποια τεκμηρίωση, ούτε εισήγηση των προϊσταμένων των αρμόδιων Διευθύνσεων, το αντίθετο δεν είχαν και αυτοί καμία ενημέρωση έως ότου πραγματοποιηθούν. Το αποτέλεσμα αυτών των μετακινήσεων δημιούργησε σωρεία προβλημάτων διότι αποδυνάμωσε τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες της Περιφέρειας, δεν προηγήθηκε διάλογος ή ενημέρωση μας ώστε να μην υπάρξει αιφνιδιασμός, όπως είχε δεσμευτεί η Περιφερειακή Αρχή σε παλαιότερες συναντήσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τον κ. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων. Αυτή οι αιφνίδιες και αναίτιες, κατά την άποψη του Συλλόγου μας μετακινήσεις οι οποίες δεν τεκμηριώθηκαν, ενώ κυκλοφόρησαν μόνο ΦΗΜΕΣ για το λόγο που πραγματοποιήθηκαν, δημιούργησαν ένα κλίμα αβεβαιότητας και φόβου στους συνάδελφους, καθώς υπάρχει η περίπτωση να δυσαρεστηθούν οι «πολιτικοί φίλοι» της Περιφερειακής Αρχής και μετακινηθούν από την θέση που υπηρετούν, όπως και έγινε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό βέβαια μας κάνει τελικά να
αναρωτηθούμε για το τι συμβαίνει στη πραγματικότητα με «φήμες» και «υπονοούμενα» που κυκλοφορούν χωρίς καμία τεκμηρίωση. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση έως σήμερα όλοι οι συνάδελφοι υπερέβαιναν εαυτό για την εξυπηρέτηση των πολιτών των Κυκλάδων, καλύπτοντας όλες τις τυχόν αδυναμίες που παρουσιάζοντα λόγω της τραγικής υποστελέχωσης και της νησιωτικότητας. Εκτός από τα παραπάνω θέλουμε να επισημάνουμε και πάλι:
1. Τη μη συμμόρφωση της Περιφερειακής Αρχής να εφαρμόσει τελεσίδικη δικαστική απόφαση η οποία δικαίωσε συνάδελφο του Τμήματος Κτηνιατρικής Νάξου, στην οποία είχε επιβληθεί πειθαρχική ποινή παύσης από προϊσταμένη, χωρίς καν να κληθεί σε απολογία από τον πειθαρχικό της Προϊστάμενο βάσει του Νόμου του Πειθαρχικού δικαίου, ενώ εκ των υστέρων κλήθηκε για πειθαρχικά αδικήματα της παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας και της ανάρμοστης συμπεριφοράς υπαλλήλου εντός υπηρεσίας!!!
2. Την αυταρχική συμπεριφορά Επάρχου η οποία επανειλημμένα απαξιώνει τους συναδέλφους μην απαντώντας σε αιτήματα χορήγησης αδειών, δημιουργώντας έτσι προβλήματα και ένταση στην λειτουργία των υπηρεσιών.
3. Την ουσιαστική τοποθέτηση σε «διαθεσιμότητα» συναδέλφων της Διεύθυνσης Υγείας της έδρας αλλά και των Περιφερειακών Ενοτήτων, εξαιρώντας τους από ελέγχους και με την ενασχόληση τους με καθήκοντα άσχετα με την ειδικότητά τους, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία της Υπηρεσίας.
4. Την μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση των αποζημιώσεων των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων, γεγονός που αναγκάζει τους συναδέλφους να χρεώνουν τις πιστωτικές κάρτες τους προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες για εκτός έδρας μετακίνηση που παρουσιάζονταν.
5. Την αποφυγή εξοικονόμησης πόρων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή κινήτρων προς τους νυν υπηρετούντες υπαλλήλους, αλλά και για την προσέλευση επιπλέον προσωπικού από μετατάξεις. Το γεγονός αυτό προκαλεί το φιλότιμο των συναδέλφων καθώς οι περισσότεροι από εμάς είμαστε επιφορτισμένοι με παράλληλα καθήκοντα, διότι βάζουμε σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των πολιτών και ΟΧΙ την κατάργηση της παράτυπης διατήρησης τους. Για το γεγονός της παράτυπης διατήρησης των παράλληλων καθηκόντων έχει αποσταλεί και η Εξώδικη Δήλωση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. προς όλες της Περιφέρειες της χώρας.

Η παροχή κινήτρων προς τους συναδέλφους, αλλά και σε όλους της εργαζόμενους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που υπηρετούν τους πολίτες των νησιών μας σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον που καθορίζεται από τη νησιωτικότητας και τις δυσκολίες των δρομολογίων, τις κακές καιρικές συνθήκες, στο δυσπρόσιτο των μικρών νησιών. Ο Σύλλογός μας έχει επανειλημμένα ζητήσει τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα θέματα της χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. 53361/2006 Κ.Υ.Α. (Β’ 1503) και της παροχής επιδόματος για την σίτιση και τη διαμονή σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές,

Η χορήγηση αυτών επιτεύχθηκε μετά από μεγάλη κινητοποίηση και παρέμβαση του Συλλόγου μας και στους υπαλλήλους των Περιφερειών, σύμφωνα με τα άρθρα 32, 97 και 98 του Ν. 4483/2017 (107 Α’) ως μορφή κινήτρων για την παραμονή τους στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες της πολυνησιωτικής περιοχής του Νοτίου Αιγαίου. Εδώ θέλουμε να υπενθυμίσουμε, το ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου της 14-10-2016, το οποίο εγκρίθηκε μετά από σχετική πρόταση του Συλλόγου μας και το οποίο ζητούσε την εφαρμογή των παραπάνω κινήτρων και στους εργαζόμενους των Περιφερειών, δεχόμενο το σκεπτικό που αναφέρουμε παραπάνω.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η διοίκηση αδιαφορεί επιδεικτικά για τους υπαλλήλους της, προβαίνει σε πράξεις που αποδυναμώνουν τις υπηρεσίες, επιδεινώνουν τα προβλήματα, χωρίς καμία διάθεση να ακούσουν, πόσο μάλλον να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου με εμάς.

Συνάδελφοι, στη σημερινή συγκυρία είναι απολύτως απαραίτητη η συσπείρωση όλων μας γύρω από το Σύλλογό μας, μπροστά στις αναπόφευκτες και επερχόμενες κινητοποιήσεις, προκειμένου να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα: ένα περιβάλλον εργασίας που να εμπνέει σιγουριά και όχι φόβο, ένα περιβάλλον που θα ενισχύει την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες έναντι των επιπόλαιων παρεμβάσεων αποψίλωσης των υπηρεσιών, τη χορήγηση των απαραίτητων υλικών και μέσων που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία ώστε να μπορούμε να φέρουμε εις πέρας το έργο που μας ανατίθεται και τέλος την αναγνώριση των συνεχών προσπαθειών μας και την άοκνη προσφορά μας προς τους πολίτες των νησιών μας.

Ο Σύλλογός μας θα προχωρήσει στη κήρυξη στάσης εργασίας τη Δευτέρα 18/12/2017 για να συγκεντρωθούμε κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ώστε να διεκδικήσουμε την υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου