Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

WWW.SYNANK.GR

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 αρ. πρωτ. : 439

Ερμούπολη : 1-2-2018

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων.

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018.

Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 8.30 π.μ., στο κτίριο της Πλ. Λαϊκής Κυριαρχίας, (Γεν. Δνση Αναπτ. Προγρ.).

Η ημερήσια διάταξη έχει αναλυτικά ως εξήςΕνημέρωση για την παρέμβαση στη συνεδρίαση του Π.Σ. με τα θέματα του Συλλόγου και τη στάση της Π.Α. και επόμενες δράσεις-στάση μας.

 1. Προβλήματα σύμβασης καθαριότητας κτιρίων Π.Ν.Αι.
 2. Δικαστικές διεκδικήσεις 13ου-14ου μισθού και ενημέρωση για υποθέσεις που εκδικάστηκαν.
 3. Τροποποίηση καταστατικού.
 4. Άλλα θέματα – επικαιρότητας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ Παρασκευή 22-9-2017.

WWW.SYNANK.GR

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 αρ. πρωτ. : 392

Ερμούπολη : 20-9-2017

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων.

Θέμα : Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ Παρασκευή 22-9-2017.

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου την Παρασκευή  22-9-2017 και ώρα 8.30 π.μ., στο κτίριο της Πλ. Τσιροπινά, (Δνση Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης).

Η ημερήσια διάταξη έχει αναλυτικά ως εξής:

 1. Πορεία Αποχής από την Αξιολόγηση-Απόφαση Γ.Σ.-κατάθεση Εντύπων Αξιολόγησης στο Σύλλογο
 2. Καταστατικό Συλλόγου (τροποποίηση)
 3. Άλλα θέματα – επικαιρότητας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Δευτέρα 4-9-2017

WWW.SYNANK.GR

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


αρ. πρωτ. : 389

Ερμούπολη : 30-8-2017

 

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων.

Θέμα : Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Δευτέρα 4-9-2017.

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου τη Δευτέρα 4-9-2017 και ώρα 8.30 π.μ., στο κτίριο της Πλ. Τσιροπινά, (Δνση Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης).

Η ημερήσια διάταξη έχει αναλυτικά ως εξής:

 1. Πορεία Αποχής από την Αξιολόγηση-Απόφαση Γ.Σ.-κατάθεση Εντύπων Αξιολόγησης στο Σύλλογο
 2. Εκτός Έδρας – Ενημέρωση
 3. Απάντηση σε Σύλλογο Δωδσου
 4. Καταστατικό Συλλόγου (τροποποίηση)
 5. Άλλα θέματα – επικαιρότητας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

WWW.SYNANK.GR

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

αρ. πρωτ. : 382

Ερμούπολη : 12-06-2017

ορθή επανάληψη

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων.

Θέμα : Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017.

Λόγω έλλειψης απαρτίας, καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 8.30 π.μ., στο κτίριο Δνσης Ανάπτυξης  Κυκλάδων (Πλ.Κτίριο ΟΤΕ). Σε περίπτωση αλλαγής του χώρου συνεδρίασης θα ειδοποιηθείτε.

Η ημερήσια διάταξη έχει αναλυτικά ως εξής:

 1. Θέματα συναδέλφων – παράλληλα καθήκοντα κλπ.
 2. Υπηρεσιακό Συμβούλιο -θέματα συναδέλφων – κλπ
 3. Καταστατικό Συλλόγου (τροποποίηση)
 4. Αξιολόγηση – αποχή από τη διαδικασία
 5. Camping ΝΟΣ – συμμετοχή παιδιών συναδέλφων
 6. Άλλα θέματα – επικαιρότητας.

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.

WWW.SYNANK.GR
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

αρ. πρωτ. : 324

Ερμούπολη : 26-09-2016

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων.

Θέμα : Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 π.μ., στο κτίριο Δνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων (κτίριο ΟΤΕ)

Η ημερήσια διάταξη έχει αναλυτικά ως εξής:

 1. Νομοσχέδιο για ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ Α’ και Β’ β.
 2. Ολομέλεια Δ.Σ. Συλλόγων στην Αθήνα 7-10-2016
 3. Επιτροπές για τροποποίηση Οργανισμού ΠΝΑι,
 4. Υ.Δ.Ε.- εκτός έδρας (περικοπές κλπ θέματα).
 5. Θέματα συναδέλφων Π.Ε.
 6. Καταστατικό Συλλόγου (τροποποίηση)
 7. Άλλα θέματα – επικαιρότητας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Οδυσσέας Ευθυμίου Θανάσης Δρόσος