Οξυμένα προβλήματα υπαλλήλων Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

WWW.SYNANK.GR
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

αρ. πρωτ. : 433
Ερμούπολη : 24-11-2017
ΠΡΟΣ :
Μέλη του Συλλόγου μας
Κοιν.:
1) Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο
2) Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη
3) Πρόεδρο Π.Σ. Ν. Αιγαίου κ. Κ. Μπιζά
4) Νότιο Αιγαίο Αρχιπέλαγος Δημιουργίας
5) Νησιωτική Ανατροπή
6) Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου
7) Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
8) Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Θέμα: Οξυμένα προβλήματα υπαλλήλων Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Συνάδελφοι

Το τελευταίο μήνα πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη αιφνίδια και
αναίτια, η μετακίνηση τριών συναδέλφων σε άλλη Διεύθυνση από αυτή που υπηρετούσαν, η οποία βασίστηκε αποκλειστικά σε φημολογία χωρίς καμία τεκμηρίωση, και η οποία δημιουργεί σωρεία προβλημάτων και προβληματισμών καθώς:
1. Αποδυνάμωσε τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες μας, χωρίς καν να ερωτηθούν οι Διευθυντές για τη σκοπιμότητά των μετακινήσεων αυτών, ή να προηγηθεί ένας διάλογος για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς λόγω της νησιωτικότητας παρατηρούνται σοβαρές αδυναμίες για ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες των νησιών μας. Αυτή η αιφνίδια και αναίτια μετακίνηση στη σημερινή πραγματικότητα, και η οποία βασίστηκε αποκλειστικά σε ΦΗΜΕΣ, δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας, φόβου τήρησης της νομιμότητας και του ελέγχου ανάμεσα στους συνάδελφους μήπως και δυσαρεστηθούν οι «υμέτεροι» των αιρετών και μετακινηθούν από την θέση που υπηρετούν, όπως και έγινε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτό βέβαια μας κάνει τελικά να αναρωτηθούμε για το ποιος τελικά εξυπηρετεί και εκτρέφει τα ιδιωτικά συμφέροντα;

2. Για άλλη μια φορά η διοίκηση θα επιχειρήσει να καλυφθεί πίσω από το φιλότιμο των συναδέλφων, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να βάλουν πλάτη ή θα χρησιμοποιήσει tην συνηθισμένη δικαιολογία των «τεμπέληδων» και «αδιάφορων» υπαλλήλων  pροκειμένου να καλύψει τις επιπλέον δυσκολίες που η ίδια δημιούργησε!

Εκτός από τα παραπάνω να τονίσουμε επίσης:
1. Τη μη συμμόρφωση της Περιφερειακής Αρχής να εφαρμόσει την τελεσίδικη δικαστική απόφαση με την οποία δικαιώθηκε συνάδελφος του Τμήματος Κτηνιατρικής Νάξου, στην οποία χωρίς καν να κληθεί σε απολογία ως όφειλε να κάνει ο οιοσδήποτε πειθαρχικός Προϊστάμενος βάσει του Νόμου του Πειθαρχικού δικαίου, είχε επιβληθεί πειθαρχική ποινή της παύσης από προϊσταμένη, ενώ εκ των υστέρων κλήθηκε για πειθαρχικά αδικήματα της παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας και της ανάρμοστης συμπεριφοράς υπαλλήλου εντός υπηρεσίας!!!
2. Την αυταρχική συμπεριφορά Επάρχου η οποία απαξιώνει ακόμη και να απαντά σε αιτήματα χορήγησης αδειών σε συναδέλφους, δημιουργώντας με αυτή τη στάση του προβλήματα και ένταση στην λειτουργία των υπηρεσιών.
3. Την ουσιαστική τοποθέτηση σε «διαθεσιμότητα» συναδέλφων της Διεύθυνσης Υγείας, με την ανάθεση σε αυτούς καθηκόντων άσχετων με την ειδικότητά τους.
4. Την χρονοβόρα διαδικασία απόδοσης προς τους συναδέλφους των αποζημιώσεων των εκτός έδρας μετακινήσεων, με αποτέλεσμα την υπερβολική καθυστέρηση, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να χρεώνουν τις πιστωτικές κάρτες τους προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες για εκτός έδρας μετακίνηση που παρουσιάζονταν.
5. Την επιδεικτική αποφυγή στα συνεχή αιτήματα του συλλόγου μας να συζητηθούν στο περιφερειακό συμβούλιο τα θέματα της χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. 53361/2006 Κ.Υ.Α. (Β’ 1503) και της παροχής επιδόματος για την σίτιση και τη διαμονή σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές, τα οποία μετά από μεγάλη κινητοποίηση και παρέμβαση του Συλλόγου μας χορηγήθηκαν και στους υπαλλήλους των Περιφερειών, σύμφωνα με τα άρθρα 32, 97 και 98 του Ν. 4483/2017 (107 Α’) ως μορφή κινήτρων για την παραμονή τους στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες της πολυνησιωτικής περιοχής του Νοτίου Αιγαίου. Να
υπενθυμίσουμε δε στο σημείο αυτό, το ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου της 14-10-2016, το οποίο εγκρίθηκε μετά από σχετική πρόταση του Συλλόγου μας και το οποίο ζητούσε την εφαρμογή των παραπάνω κινήτρων και στους εργαζόμενους των Περιφερειών.(σχετ. 1) 6. Την προτεραιότητα η οποία δίνεται και εγκρίνονται δαπάνες αμφιβόλου σημασίας έναντι οποιουδήποτε μέσου προστασίας ή παροχής κινήτρου, προκαλώντας το φιλότιμο των συναδέλφων την στιγμή που οι περισσότεροι από εμάς είμαστε επιφορτισμένοι με παράλληλα καθήκοντα, βάζοντας σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των πολιτών και ΟΧΙ την κατάργηση της παράνομης διατήρησης τους. (βλ. σχετ. 2)
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η διοίκηση αδιαφορεί επιδεικτικά για τους
υπαλλήλους της, προβαίνει σε πράξεις που αποδυναμώνουν τις υπηρεσίες, επιδεινώνουν τα προβλήματα, χωρίς καμία διάθεση να ακούσουν, πόσο μάλλον να
κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου με εμάς.
Συνάδελφοι, στη σημερινή συγκυρία είναι απολύτως απαραίτητη η συσπείρωση όλων μας γύρω από το Σύλλογό μας, μπροστά στις αναπόφευκτες και επερχόμενες κινητοποιήσεις, προκειμένου να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα: ένα περιβάλλον εργασίας που να εμπνέει σιγουριά και όχι φόβο, ένα περιβάλλον που θα ενισχύει την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες έναντι των επιπόλαιων παρεμβάσεων αποψίλωσης των υπηρεσιών, τη χορήγηση των απαραίτητων υλικών και μέσων που προβλέπει η
υfιστάμενη νομοθεσία ώστε να μπορούμε να φέρουμε εις πέρας το έργο που μας ανατίθεται και τέλος την αναγνώριση των συνεχών προσπαθειών μας και την άοκνη
προσφορά μας προς τους πολίτες των νησιών μας.

Συν.:
1.Το από 14-10-2016 Ψήφισμα του Π. Σ. Νοτ.Αιγαίου Aπόφαση 212/2016. (ΑΔΑ ΩΥ5Ο7ΛΞ-ΑΔ2).
2. Το με αριθ. Πρωτ. 61/30-5-2017 έγγραφο της Ο.Σ.Α.Π.Ε. για τα Παράλληλα
καθήκοντα.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ανακοίνωση για την 17 Νοέμβη

WWW.SYNANK.GR ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Σύρος 16 Νοέμβρη 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του 1973 ο αγώνας συνεχίζεται. Τότε η εξέγερση της νεολαίας και των εργαζόμενων ήταν ενάντια στη χούντα για ένα καλύτερο κόσμο. Σήμερα οι νεολαίοι εξαναγκάζονται να μεταναστεύσουν γυρεύοντας εργασία με πενιχρές αμοιβές και κατακρεουργημένα εργατικά δικαιώματα, ενώ παράλληλα υποβαθμίζονται υπηρεσίες πρόνοιας, περίθαλψης, εκπαίδευσης αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στην τύχη του, οδηγώντας το στη φτώχεια, στην ανέχεια και την εξαθλίωση.

Όλες οι κυβερνήσεις ακόμη και η σημερινή, υπηρετούν το κεφάλαιο, ντόπιο και υπερεθνικό. Η φτώχια και η εξαθλίωση οδηγεί σε αυτοκτονίες, πνιγμούς, δολοφονίες που έχουν πάρει μαζικό χαρακτήρα, χωρίς όμως κανέναν υπεύθυνο. Οι δυνάμεις καταστολής αλλά και οι παρακρατικοί της Χρυσής Αυγής προσπαθούν να καταπνίξουν τις εστίες αντίστασης που εμφανίζονται.

Ως εδώ! Το αίμα των ηρώων του πολυτεχνείου ας γίνει φάρος αντίστασης και όλοι μαζί με μια φωνή ας φωνάξουμε: ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Με τη δυναμική που μας αντιστοιχεί σαν κλάδος, να απορρίψουμε την απαράδεκτη και εκβιαστική αξιολόγηση, να αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα. Να καταγγείλουμε την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειάς μας και τις μετακινήσεις συναδέλφων σε βάρος της λειτουργίας των υπηρεσιών για λόγους που «πάσχουν λογικής» και να ενισχύσουμε το σωματείο μας με τη δυναμική παρουσία μας. Η επέτειος του Πολυτεχνείου πρέπει να λειτουργήσει ως οδηγός αγωνιστικής πάλης και αποφασιστικότητας για την ανατροπή όλων των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Γιατί ο μόνος αγώνας που χάθηκε είναι αυτός που δεν δόθηκε! ΟΤΑΝ Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΤΟΤΕ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ! ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ! Τέλος εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους συγγενείς των θυμάτων της θεομηνίας που έπληξε τη Δυτική Αττική και τους πληγέντες που άφησε πίσω της. Για άλλη μία φορά η φύση φωνάζει: «σταματήστε το βιασμό του περιβάλλοντος στο βωμό του κέρδους», με ανθρώπους νεκρούς να πληρώνουν την αναλγησία του κράτους-συνένοχου σε ένα κατά συρροή έγκλημα χωρίς καμία προστασία για τους συνανθρώπους μας, που δεν είχαν την τύχη να μένουν σε πλούσια και ασφαλή προάστια.

Καλούμε τους συναδέλφους και το συριανό λαό σε συλλαλητήριο την Παρασκευή 17 Νοέμβρη στις 18:00 στην Πλατεία Μιαούλη και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις στα νησιά των Κυκλάδων.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017.

WWW.SYNANK.GR

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 αρ. πρωτ. : 427

 Ερμούπολη : 10-11-2017

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017.

Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 8.30 π.μ., στο κτίριο της Πλ. Λαϊκής Κυριαρχίας, (Γεν. Δνση Αναπτ. Προγρ.).

Η ημερήσια διάταξη έχει αναλυτικά ως εξής:

 1. Εξέταση θεμάτων μετακινήσεων συναδέλφων ΠΕ Κυκλάδων σε Υπηρεσίες χωρίς ενημέρωση-συνεννόηση. Έκδοση Δελτίου Τύπου, πραγματοποίηση Συνέντευξης Τύπου και σε σχέση με τα πάγια αιτήματα του Συλλόγου (συνάντηση με Περιφερειάρχη, παράλληλα καθήκοντα, άρνηση εισαγωγής στο Περιφερειακό Συμβούλιο του θέματος. «Εφαρμογή πρόνοιας του ν. 4483/2017 στους υπαλλήλους της Π.Ν.Αι.».
 2. Παρέμβαση στη επόμενη συνεδρίαση του Π.Σ. με κήρυξη στάσης εργασίας.
 3. Τροποποίηση καταστατικού.
 4. Εξώδικο για στάσεις εργασίας κλπ. (άμεση αποστολή).
 5. Άλλα θέματα – επικαιρότητας.

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 27ης Σεπτεμβρίου 2017

WWW.SYNANK.GR

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.)

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  27-9-2017

Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου στη Σύρο και στα γραφεία των Περ. Ενοτήτων Κυκλάδων συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, σε συνέχεια της με α.π. 395/20-09-2017  πρόσκλησης  του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αξιολόγηση με το ν. 4369/2016 – Απόφαση ΑΔΕΔΥ για συνέχιση της απεργίας-αποχής από την διαδικασία.
 2. Εκτός έδρας.
 3. Εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 32, 97 και 98 του ν. 4483/2017 και του πρόβλεψη των μισθολογικών προαγωγών από 1-1-2018 στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
 4. Τρέχουσες εξελίξεις πληροφόρηση -γενικά θέματα.

Συμμετείχαν οι παρακάτω υπάλληλοι της έδρας και των Π.Ε. και ταμιακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου:

(όπως και στο συνημμένο κατάλογο με τις υπογραφές των παρόντων μελών – Παρόντα: 38 μέλη των υπηρεσιών της Έδρας).

Στις Π.Ε. Κυκλάδων συμμετείχαν αναλυτικά και με βάση τα συνημμένα Πρακτικά:

α) Π.Ε. Άνδρου: 6 μέλη

β) Π.Ε. Νάξου: 25 μέλη

γ) Π.Ε. Μήλου:  8 μέλη

δ) Π.Ε. Θήρας: 12 μέλη

ε) Π.Ε. Πάρου:  8 μέλη

στ) Π.Ε. Τήνου: 3 μέλη

ζ) Π.Ε. Κέας-Κύθνου: – μέλη

Σύνολο ΣΥΝΑΝΚ:   100 μέλη

Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση ήταν σε απαρτία καθώς συμμετείχαν άνω του 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, (100 παρόντες σε σύνολο 184 μέλη) σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού του Συλλόγου.

Εκλέχθηκε Προεδρείο αποτελούμενο από τους:

 1. Κυριακή Κυρίτση, Πρόεδρο
 2. Γιαννακοπούλου Μαρία
 3. Παπαμανώλη Γιώργο

1ο Θέμα: Αξιολόγηση με το ν. 4369/2016 – Απόφαση ΑΔΕΔΥ για απεργία-αποχή από την διαδικασία.

α) Συμφωνούμε με την πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου για αποχή-απεργία από την αξιολόγηση του Ν. 4369/2016, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και της ΟΣΥΑΠΕ και κατάθεση των Φύλλων Αξιολόγησης στο Σύλλογο. Επίσης, συμφωνούμε να εξουσιοδοτήσουμε το Δ.Σ. του Συλλόγου να συντάξει σχετικό έγγραφο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

β) Δεν συμφωνούμε με την πρόταση του Δ.Σ. για αποχή από την αξιολόγηση

γ) Λευκό

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν:

Π.Ε.                             Συμμετοχή          ΝΑΙ        ΟΧΙ         ΛΕΥΚΟ  ΑΠΟΧΗ

ΕΔΡΑ                                    38                  22           8                 0              8

Π.Ε. Άνδρου                         6                    6            0                 0

Π.Ε. Νάξου                        25                   25           0                 0

Π.Ε. Μήλου                         8                     5            1                 2

Π.Ε. Θήρας                        12                     7            1                4

Π.Ε. Πάρου                        8                     4             2               2

Π.Ε. Τήνου                         3                     3              0              0

Π.Ε. Κέας-Κύθνου            –                      –               –               –

ΣΥΝΟΛΟ                        100              72           12             8             8

 

2ο Θέμα. Εκτός έδρας.

3ο Θέμα: Εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 32, 97 και 98 του ν. 4483/2017 και του πρόβλεψη των μισθολογικών προαγωγών από 1-1-2018 στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

Κυριακή Κυρίτση                                          Γιαννακοπούλου Μαρία

Γιώργος Παπαμανώλης

Πρακτικό Γ.Σ.

Συνεχίζουμε τη μάχη ενάντια στην αντεργατική-αντιλαϊκή αξιολόγηση

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

 

       Αθήνα  4 /10 /2017 

                                          Αριθμ. Πρωτ.:100

Συνεχίζουμε τη μάχη ενάντια στην αντεργατική-αντιλαϊκή αξιολόγηση

Συνεχίζουμε τη μάχη ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση, ενάντια στην απεργοσπαστική τροπολογία Γεροβασίλη, ενάντια σε όλους τους μηχανισμούς, παρά τις πιέσεις και τους εκβιασμούς των συναδέλφων μας.

Η συμμετοχή Πανελλαδικά στη συμμετοχή στην ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από την αξιολόγηση δείχνει πως οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους, τη στάση τους και τη δράση τους έκαναν κουρελόχαρτο την ντροπολογία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ.

Με ποσοστά, που ξεπερνούν και το 90% δείχνουν την αποφασιστικότητά τους να παρεμποδίσουν την αντεργατική αξιολόγηση.

Χαρακτηριστικά είναι τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση που έφτασαν οι Σύλλογοι των Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφερειών, όπως σε Ξάνθη 98%, Καβάλα 95%, Αχαϊα 90%, Ηλεία και Πέλλα 70%, Κοζάνη 96%, Γρεβενά 72%,Θεσπρωτία 67%, Θεσσαλονίκη 90%, Σέρρες 83%, Ημαθία 85%, Χαλκιδική 85 % κλπ

Η μάχη συνεχίζεται… απέναντι στους μηχανισμούς, την τρομοκρατία, τις πιέσεις και τους εκβιασμούς… απέναντι σε όλους όσους έδωσαν και με αυτόν τον τρόπο «εξετάσεις» για τις ικανότητά τους να προωθούν την ανθρωποφαγία και τον ανταγωνισμό, προκειμένου να καταλάβουν κάποια θέσεις ευθύνης.

Η μάχη συνεχίζεται…

Συνάδελφοι, παραμένουμε κοντά στους συναδέλφους μας μέχρι τέλους (23/10), για να μην λυγίσουν, συνεχίζουμε την προσπάθεια να πείσουμε τους συναδέλφους μας που έδωσαν αξιολόγηση, να την ανακαλέσουν και συνεχίζουμε να καλούμε τους προϊσταμένους να μην γίνουν αξιολογητές, να μην αποδεχτούν να υλοποιήσουν την απεργοσπαστική, διασπαστική, τιμωρητική τροπολογία Γεροβασίλη.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Εμείς δίνουμε το χέρι σε όποιον θέλει «να σηκωθεί», σε όποιον θέλει να βλέπει τον συναδέλφό του στα μάτια, σε όποιον δεν ξεχνά τι θα πει άνθρωπος…

Ότι πάνω απ’ όλα άνθρωπος είναι αυτός που αντιλαμβάνεται, ονειρεύεται, δημιουργεί, διαμορφώνει το μέλλον του, αγωνίζεται, επαναστατεί…

Για το Δ.Σ