Γενική Συνέλευση ΣΥΝΑΝΚ Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

http://www.2886.syzefxis.gov.gr/

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ  ΩΡΑ 9:30 Π.Μ.

 αρ. πρωτ. : 532

Ερμούπολη : 13-11-2018

Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην  Τακτική Γενική Συνέλευση (επαναληπτική) του συλλόγου την Τρίτη  20 Νοεμβρίου  2018 και ώρα 09:30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων.

Για τα μέλη του συλλόγου στις Περιφερειακές Ενότητες η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα σε αίθουσα που θα οριστεί στα κατά τόπους νησιά.

Η ημερήσια διάταξη έχει αναλυτικά ως εξής:

  1. Εφαρμογή ΕΣΣΕ (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας).
  2. Ψηφιακό Οργανόγραμμα και τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας.
  3. Νομική κάλυψη υπαλλήλων.
  4. Αποζημιώσεις εκτός έδρας μετακινήσεων.
  5. Ενημέρωση για προσφυγές (επιδόματα εορτών, αδείας κλπ).
  6. Ενημέρωση για λοιπά θέματα.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

WWW.SYNANK.GR

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 π.μ. Αρ. πρωτ : 395/20-09-2017

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση (επαναληπτική) την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου στη Σύρο.
Για τα μέλη του συλλόγου στις Περιφερειακές Ενότητες η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα σε αίθουσα που θα οριστεί στα κατά τόπους νησιά.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αξιολόγηση με το ν. 4369/2016 – Απόφαση ΑΔΕΔΥ για συνέχιση της απεργίας-αποχής από την διαδικασία.
2. Εκτός έδρας.
3. Εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 32, 97 και 98 του ν. 4483/2017 και του πρόβλεψη των μισθολογικών προαγωγών από 1-1-2018 στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
4. Τρέχουσες εξελίξεις πληροφόρηση -γενικά θέματα.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016

WWW.SYNANK.GR
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 Π.Μ.

Αρ. πρωτ : 318/29-08-2016

 

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου στη Σύρο.

Για τα μέλη του συλλόγου στις Περιφερειακές Ενότητες η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα σε αίθουσα που θα οριστεί στα κατά τόπους νησιά. Επειδή στη Γ.Σ. στη Σύρο θα συμμετέχει αντιπροσωπεία από το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ, παρακαλούνται οι συνάδελφοι στις ΠΕ να στείλουν στο e-mail του συλλόγου μας (synank.kyklades@gmail.com) ως την Πέμπτη 8-9-2016, προτάσεις και προβληματισμούς τους για να τεθούν υπόψη στη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση από Δ.Σ. ΟΣΥΑΠΕ
  2. Ζητήματα λόγω νησιωτικότητας (επίδομα προβληματικών, εκτός έδρας, κόστος ζωής, υποστελέχωση υπηρεσιών)
  3. Σχέδιο Νόμου για τη ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού

Προς: μέλη του συλλόγου, Πρόεδρο ΟΣΥΑΠΕ

Κοιν.: μέλη Δ.Σ. ΟΣΥΑΠΕ

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Οδυσσέας Ευθυμίου Θανάσης Δρόσος