Σύντομο ιστορικό

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.) ιδρύθηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Σύρου με αύξοντα αριθμό 956/12-3-02.

Είχε προηγηθεί η σύνταξη (7-12-01) του καταστατικού με πρωτοβουλία κάποιων παλαιών κυρίως υπαλλήλων της Νομαρχίας Κυκλάδων το οποίο αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αρ. 4ΕΜ/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου. Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου ήταν 32 και προέρχονταν από διάφορα επαρχεία και την έδρα της Νομαρχίας.

Στη συνέχεια συστάθηκε σε σώμα προσωρινή διοικούσα επιτροπή αποτελούμενη από 9 μέλη (όσα προέβλεπε το καταστατικό ως μέλη του Δ.Σ.) προκειμένου να οδηγήσει το Σύλλογο σε εκλογές. Τα μέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ήταν οι:

Πράσινος Ανδρέας, Τριανταφύλλου Κυριακή, Παπαδέας Αρίστος, Ζαρζας Ηλίας, Δουρής Δημήτριος, Αλεβίζου Πηνελόπη, Μπογιατζίδης Ιορδάνη, Μαύρη Πόπη, Ηλιοπούλου Ευγενία.

Τελικά οι πρώτες εκλογές προκηρύχθηκαν για την 20 Ιουνίου 2003 οπότε και πραγματοποιήθηκαν στην έδρα και στο σύνολο των Επαρχείων του νομού. Σε σύνολο 179 εγγεγραμμένων ψήφισαν 137 άτομα.

Το πρώτο Δ.Σ. συστάθηκε σε σώμα την 1η Ιουλίου 2003 και ανέλαβε καθήκοντα για τα επόμενα δύο έτη. Μάλιστα ο πρώτος πρόεδρος του Δ.Σ. ήταν γυναίκα. Το Δ.Σ. αποτελούνταν από τα παρακάτω μέλη:

Τριανταφύλλου Κυριακή πρόεδρος & αν. ταμίας

Βούρος Παναγιώτης αντιπρόεδρος & υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων

Ματιάτος Μαρίνος γενικός γραμματέας

Τσιαδής Αντώνιος Α αν. γενικός γραμματέας

Σταμοκώστας Δημήτριος Β αν. γενικός γραμματέας

Λυρή Στεφανία ταμίας

Ηλιάκης Πέτρος μέλος

Μαούτσος Ευάγγελος μέλος

Μετζιδάκης Χρήστος μέλος

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα μηνών της θητείας τη θέση του προέδρου, κατόπιν παραίτησης της κ. Τριανταφύλλου Κυριακής, ανέλαβε κατόπιν ψηφοφορίας ο κ. Βούρος Παναγιώτης αντιπρόεδρος έως εκείνη τη στιγμή, ο οποίος και αντικαταστάθηκε αντίστοιχα από τον κ. Μετζιδάκη Χρήστο ως αντιπρόεδρο. Προηγούμενος λόγω παραίτησης του Ματιάτου Μαρίνου από τη θέση του Γ. Γ. και του μέλους του Δ.Σ. τη θέση του αντίστοιχα κατέλαβε ο κ. Σατσάνης Πρόδρομος.

Τον Ιούνιο του 2005 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. Το νέο Δ.Σ. αποτελούνταν κατόπιν της σύστασης του σε σώμα από τους:

Σταμοκώστα Δημήτριο πρόεδρο ο οποίος μετά από 10 ημέρες περίπου και κατόπιν παραίτησης του αντικαταστάθηκε από τον κ. Τσιαδή Αντώνιο.

Εφεντάκη Φωτεινή Γ.Γραμματέα

Γεωργιάδη Στέφανο αντιπρόεδρο

Βακόνδιο Μάρκο Ταμία

Γιαννόπουλο Κων/νο Υπεύθυνο Τύπου

Μαντζιβή Σταύρο μέλος

Σατσάνη Πρόδρομο μέλος

Βούρο Παναγιώτη μέλος

Στη πορεία πραγματοποιήθηκαν διάφορες συγκρούσεις, ανακατατάξεις και παραιτήσεις με μοναδική αναπλήρωση από την κα. Δενεκαρία Μαρία (η οποία και αυτή παραιτήθηκε στη πορεία) και λειτουργία του Δ.Σ. τους τελευταίους μήνες με πέντε μέλη τους κ. Τσιαδή, Εφεντάκη, Γεωργιάδη, Βακόνδιο, Μαντζιβή.

Την 22 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκαν οι επόμενες εκλογές . Σε σύνολο 251 εγγεγραμμένων ψήφισαν 185 άτομα. Από τις εκλογές και προέκυψε το Δ.Σ. αποτελούμενο από τους:

Μαντζιβή Σταύρο Πρόεδρος

Σατσάνη Πρόδρομο Αντιπρόεδρος

Καραδήμα Λουκά Γενικός Γραμματέας

Τσαντήλας Φώτη Ταμίας

Βούρο Παναγιώτη Υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων

Μετζιδάκη Χρήστο μέλος

Εφεντάκη Φωτεινή μέλος

Βάσιλα Φλώριο μέλος

Γεωργιάδη Στέφανο μέλος

Εκπρόσωποι στην Πανελλήνια Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Υπαλλήλων Νομ. Αυτοδ. Ελλάδος (ΟΣΥΝΑΕ) ψηφίστηκαν οι (με σειρά ψήφων):

Σατσάνης Πρόδρομος

Βούρος Παναγιώτης

Μετζιδάκης Χρήστος

Μαντζιβής Σταύρος

Εφεντάκη Φωτεινή

Βάσιλας Φλώριος

Τσαντήλας Φώτης

Καραδήμας Λουκάς

Την 16 Οκτωβρίου 2009 πραγματοποιήθηκαν οι επόμενες εκλογές . Από τις εκλογές προέκυψε το παρόν Δ.Σ. αποτελούμενο από τους:

Μουρσελάς Κωνσταντίνος Πρόεδρος

Βάσιλας Φλώριος Αντιπρόεδρος

Καβαλάρη Άννα Γενική Γραμματέας- Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Αγγελόπουλος Ανάργυρος Ταμίας

Αλεβίζου–Μπάμπαρη Πηνελόπη Μέλος

Γιολδάσης Κωνσταντίνος Μέλος

Καραδήμας Λουκά Μέλος

Μαντζιβής Σταύρος μέλος

Σατσάνης Πρόδρομος μέλος

Εκπρόσωποι στην Πανελλήνια Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Υπαλλήλων Νομ. Αυτοδ. Ελλάδος (ΟΣΥΝΑΕ) ψηφίστηκαν οι (με σειρά ψήφων):

Βούρος Παναγιώτης

Βάσιλας Φλώριος

Μαντζιβής Σταύρος

Γιολδάσης Κωνσταντίνος

Σατσάνης Πρόδρομος

Καραδήμας Λουκάς

Αλεβίζου – Μπάμπαρη Πηνελόπη

Εφεντάκη Φωτεινή

Την 7 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκαν εκλογές .

Από τις εκλογές  προέκυψε το Δ.Σ. αποτελούμενο από τους:

Μουρσελάς Κωνσταντίνος Πρόεδρος

Σαντοριναίου Αθηνά Αντιπρόεδρος

Γιολδάσης Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας

Ευθυμίου Οδυσσέας Ταμίας

Δρόσσος Θανάσης Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Καστρίσιος Λευτέρης Μέλος

Αλουμανής Δημήτρης Μέλος

Σατσάνης Πρόδρομος μέλος

Καραδήμας Λουκάς Μέλος

Εκπρόσωποι στην Πανελλήνια Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Υπαλλήλων Νομ. Αυτοδ. Ελλάδος (ΟΣΥΝΑΕ) ψηφίστηκαν οι (με σειρά ψήφων):

Μουρσελάς Κωνσταντίνος

Ευθυμίου Οδυσσέας

Γιολδάσης Κωνσταντίνος

Δρόσος Θανάσης

Αλουμανής Δημήτρης

Σατσάνης Πρόδρομος

Καραδήμας Λουκάς

Πρακτικό Αρχαιρεσιών για ανάδειξη ΔΣ ΕΕ και Ομοσπονδίας 2012

Την 21 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκαν εκλογές .

Από τις εκλογές προέκυψε το παρόν Δ.Σ. αποτελούμενο από τους:

Ευθυμίου Οδυσσέας Πρόεδρος

Σαντοριναίου Αθηνά Αντιπρόεδρος

Δρόσσος Θανάσης Γενικός Γραμματέας

Αλουμανής Δημήτρη Ταμίας

Παπαμανώλης Γεώργιος Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Μουρσελάς Κωνσταντίνος Μέλος

Σατσάνης Πρόδρομος μέλος

Σιγάλας Ιωάννης Μέλος

Λυκοσκούφης Ιωάννης Μέλος

Εκπρόσωποι στην Πανελλήνια Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Υπαλλήλων Νομ. Αυτοδ. Ελλάδος (ΟΣΥΝΑΕ) ψηφίστηκαν οι (με σειρά ψήφων):

Ευθυμίου Οδυσσέας

Γιολδάσης Κωνσταντίνος

Μουρσελάς Κωνσταντίνος

Παπαμανώλης Γεώργιος

Λυκοσκούφης Ιωάννη

Δρόσος Θανάσης

Πρακτικό Αρχαιρεσιών για ανάδειξη ΔΣ ΕΕ και Ομοσπονδίας 2014

Την 26 Απριλίου Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκαν εκλογές .

Από τις εκλογές προέκυψε το παρόν Δ.Σ. αποτελούμενο από τους:

Ευθυμίου Οδυσσέας Πρόεδρος

Σαντοριναίου Αθηνά Αντιπρόεδρος

Δρόσσος Θανάσης Γενικός Γραμματέας

Σιδηρόπουλος Χάρης Ταμίας

Τσαντήλας Φώτης Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Γιολδάσης Κώστας Μέλος

Μουρσελάς Κωνσταντίνος Μέλος

Νομικός Νίκος Μέλος

Σατσάνης Πρόδρομος Μέλος

Εκπρόσωποι στην Πανελλήνια Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Υπαλλήλων Νομ. Αυτοδ. Ελλάδος (ΟΣΥΝΑΕ) ψηφίστηκαν οι (με σειρά ψήφων):

Ευθυμίου Οδυσσέας

Γιολδάσης Κωνσταντίνος

Μουρσελάς Κωνσταντίνος

Δρόσσος Θανάσης

Σατσάνης Πρόδρομος

Νομικός Νίκος

Τσαντήλας Φώτης

Πρακτικό Αρχαιρεσιών για ανάδειξη ΔΣ ΕΕ και Ομοσπονδίας 2016

Καταστατικό του Συλλόγου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται ενιαίο Πρωτοβάθμιο Σωματείο υπαλλήλων που υπάγονται και υπηρετούν μόνιμα ή με απόσπαση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», με έδρα την Ερμούπολη Σύρου.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

α. Η βελτίωση, ο εκδημοκρατισμός, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της λειτουργίας της κρατικής μηχανής της Δημόσιας Διοίκησης και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προς όφελος του λαού και του τόπου.

β. Η σφυρηλάτηση της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της και ο συντονισμός της δράσης τους για την διασφάλιση, την προστασία και την προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και γενικότερων συμφερόντων των εργαζομένων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την υπεράσπιση τους απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία της εξουσίας.

γ. Η συνεχής προσπάθεια και ο συντονισμένος αγώνας για την διεύρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στο εθνικό εισόδημα, στην κατεύθυνση της εμπέδωσης της κοινωνικής δικαιοσύνης.

δ. Η προστασία του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος, η διασφάλιση και η διεύρυνση των δημοκρατικών θεσμών, η προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και ο αγώνας για την επικράτηση της ειρήνης.

ε. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος από κάθε παρέμβαση καθώς και η διασφάλιση των διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της Δημοκρατίας και της αυτονομίας στη λειτουργία και τη δράση του.

στ. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξίας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας. Η προάσπιση της ελευθερίας της σκέψης, του λόγου και της δράσης και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, καθώς επίσης η προστασία των ατομικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.

ζ. Η ουσιαστική, αντιπροσωπευτική και αποφασιστική συμμετοχή του σωματείου και των μελών του στα κρατικά όργανα διοίκησης, ελέγχου, κοινωνικής πολιτικής, σχεδιασμού, κατάρτισης και εφαρμογής προγραμμάτων καθώς και η συμμετοχή σε όργανα διοίκησης ασφαλιστικών ταμείων, υπηρεσιακά και εργασιακά συμβούλια.

η. Η προώθηση, ολοκλήρωση και υλοποίηση της ισοτιμίας των δύο φύλων.

θ. Η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος των μελών του.

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ

Οι σκοποί του Συλλόγου προωθούνται με τα παρακάτω μέσα:

 1. Την εξασφάλιση ενεργού συμμετοχής στις λειτουργίες και τη δράση των μελών του Συλλόγου.
 2. Την οργάνωση, κατεύθυνση και συντονισμό των αγώνων όλων των εργαζομένων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του Νομού Κυκλάδων με διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις, πορείες, στάσεις εργασίας, απεργίες και όλα τα πρόσφορα μέσα.
 3. Την συνεργασία με άλλες δημοσιοϋπαλληλικές-εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις ελληνικές και άλλων χωρών για την μελέτη και προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων.
 4. Τη συστηματική ενημέρωση των μελών και όλων των εργαζομένων, την προβολή των αιτημάτων στο λαό, την Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς και άλλους φορείς, την χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την έκδοση και κυκλοφορία έντυπου υλικού, ανακοινώσεων, φυλλαδίων, εφημερίδων και βιβλίων.
 5. Τη δημιουργία επιτροπών μελέτης των προβλημάτων και επεξεργασίας θέσεων, την δημιουργία αρχείου νόμων, βιβλιοθήκης και γενικά αρχείου τεκμηρίωσης και τη συγκρότηση επιτροπών για τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 6. Την ουσιαστική συμμετοχή με αιρετούς και ανακλητούς εκπροσώπους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τους εργαζόμενους, τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αποφάσεων και προτάσεων των μελών, την εισήγηση και συζήτηση τους στα όργανα, την οργάνωση συγκεντρώσεων, συνεδριών, διαλέξεων, σεμιναρίων συνδικαλιστικής επιμόρφωσης, περιοδειών και αποστολών στις έδρες των μελών του συλλόγου καθώς και άλλων εκδηλώσεων.

Άρθρο 4

ΠΟΡΟΙ

Τακτικά έσοδα του Συλλόγου είναι το δικαίωμα εγγραφής κάθε μέλους που καθορίζεται στο ποσό των Τριών ευρώ (3,00 €) και η μηνιαία εισφορά κάθε μέλους του συλλόγου που καθορίζεται στο ποσό των Δύο ευρώ (2,00 €). Η εισφορά αυτή μπορεί να καταβάλλεται και συγκεντρωτικά η παρακράτηση από τις μηνιαίες αποδοχές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Δ..Σ. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της μηνιαίας εισφοράς θα αναπροσαρμόζεται εφεξής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 1. Τα έκτακτα έσοδα του Συλλόγου είναι οι έκτακτες εισφορές των μελών του, που αποφασίζονται από το Δ.Σ.

Τα έσοδα από κληρονομιές, επώνυμες δωρεές, γιορτές, εκποίηση υλικών, τόκους κεφαλαίων και μερίσματα χρεογράφων, λαχειοφόρους αγορές κ.α.

 1. Τα έσοδα του Συλλόγου διατίθενται για δαπάνες λειτουργίας του Συλλόγου που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5

ΜΕΛΗ

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν:

α. Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων ή Νομικών Προσώπων αυτής που κατέχουν οργανικές θέσεις αυτής ή υπηρετούν με απόσπαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2218/1994, όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 6 και 8 του Ν.2240/1194.

β. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα της Ν.Α. Κυκλάδων.

Άρθρο 6

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Για να γίνει μέλος του Συλλόγου ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλει στο Δ.Σ.:

α. Σχετική αίτηση-δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι αποδέχεται τους όρους του καταστατικού.

β. Να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής.

 1. Η εγγραφή γίνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου στην πρώτη μετά την κατάθεση της αίτησης συνεδρίαση του, η δε απόφαση, πλήρως αιτιολογημένη και στα πλαίσια του καταστατικού, κοινοποιείται, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοσή της.
 2. Αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε ένα (1) μήνα ή αν η αίτηση απορριφθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 3. Σε κάθε περίπτωση η προσφυγή στην αμέσως επόμενη Συνέλευση είναι επιτρεπτή. Η συζήτηση είναι υποχρεωτική και αποτελεί πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης το μέλος που εγγράφεται, συμμετέχει στη συνέλευση κανονικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου.

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος του Συλλόγου δικαιούται:

α. Να παίρνει μέρος στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου.

β. Να ελέγχει τη διοίκηση και να εκφέρει γνώμη για όλα τα ζητήματα που εμπίπτουν στους σκοπούς του Συλλόγου και να αξιώνει την εφαρμογή των αποφάσεων των συνελεύσεων για την υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου.

γ. Να ζητάει την υποστήριξη του Συλλόγου σε κάθε του προσπάθεια, που αποβλέπει στο συμφέρον των μελών του και εμπίπτει στους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου.

2.α. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του Συλλόγου σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και να εκλέγονται αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

β. Δεν εκλέγεται αντιπρόσωπος για υπερκείμενο όργανο το μέλος που δεν ψηφίζει για το όργανο αυτό. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής του, εκλέγεται ο αμέσως επόμενος σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

 1. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων καθώς και εκείνων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό, προϋποθέτει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών προς το Σύλλογο τρεις (3) μήνες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.

Άρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα:

 1. Να τηρούν το Καταστατικό του Συλλόγου και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σε ότι αφορά τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις τους με το Σύλλογο.
 2. Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών τους και των εργαζομένων γενικότερα.
 3. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο έγκαιρα.

Άρθρο 9

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου διαγράφεται κάθε μέλος που καθυστερεί, αδικαιολόγητα τις εισφορές του περισσότερο από ένα (1) χρόνο. Εγγράφεται δε και πάλι αυτοδίκαια μόλις καταβάλλει τις οφειλόμενες τις εισφορές του.

 1. α. Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου ύστερα από πρόταση του Προεδρείου ή του ενός τρίτου (1/3) των μελών του Συλλόγου διαγράφεται κάθε μέλος που ανατίθεται στους σκοπούς του Συλλόγου ή παραβαίνει το καταστατικό, ή τις αποφάσεις των οργάνων του.

β. Πριν από την απόφαση, ζητούνται σε συγκεκριμένο χρόνο εξηγήσεις από το μέλος που κατηγορείται. Αν το μέλος δεν προσέλθει, το Δ.Σ. αποφασίζει ερήμην του.

γ. Η απόφαση για την διαγραφή επικυρώνεται από την Γ.Σ. στην πρώτη μετά την έκδοση της απόφασης σύγκλιση της.

δ. Επανεγγραφή μπορεί να γίνει ύστερα από αίτηση του και απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου του ή με την ίδια διαδικασία διαγραφής, που επικυρώνεται με απόφαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.

 1. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:

α. Αν αποβάλλει την ιδιότητα του υπαλλήλου της Ν.Α. Κυκλάδων λόγω παραίτησης, οριστικής απόλυσης, μετάταξης, συνταξιοδότησης κ.λ.π.

β. Εάν μετατεθεί ή αποσπασθεί σε υπηρεσία που υπάγεται στην δικαιοδοσία άλλων συλλόγων.

γ. Ύστερα από αίτησή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 10

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου του Συλλόγου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου.
 2. Στη Γ.Σ. παίρνουν μέρος νόμιμα μόνο τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη των εργασιών αυτής και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υπερκείμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων μόνο με δικαιώματα λόγου.

Δεν μπορούν να παραβρεθούν στη Γ.Σ. πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση με το Σύλλογο. Για την παρουσία τρίτων προσώπων εφόσον χρειαστεί να παρευρεθούν αποφασίζει η Γ.Σ. και τους παραχωρείται μόνο το δικαίωμα λόγου.

 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Άρθρο 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γ.Σ. ως ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Σύλλογο και ειδικότερα:

 1. Αποφασίζει για το Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης θητείας του Δ.Σ. του Συλλόγου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό της επομένης.
 2. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και τους αντιπροσώπους του Συλλόγου στη Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση, σύμφωνα με τα καταστατικά του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας και τους Νόμους.
 3. Τροποποιεί, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους το παρόν καταστατικό.
 4. Συζητά και αποφασίζει για τα προβλήματα του κλάδου και για το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου.
 5. Αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για την εγγραφή και διαγραφή μελών σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
 6. Αποφασίζει σε θέματα μομφής, σύμφωνα με το νόμο.
 7. Συζητά και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που δεν είναι αρμόδιο όργανο του Συλλόγου.

Άρθρο 13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Χρέη προσωρινού Προεδρείου εκτελεί το Προεδρείο του Δ.Σ. του Συλλόγου μέχρι της εκλογής οριστικού Προεδρείου της συνέλευσης.
 2. Καταρχήν με κοινή συμφωνία ή με μυστική ψηφοφορία την οποία διεξάγει το προσωρινό προεδρείο, εκλέγεται τριμελής (3μελής) επιτροπή ελέγχου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει έκθεση για τον έλεγχο, την ύπαρξη ή μη, της απαρτίας, αφού λάβει υπόψη την κατάσταση του Ταμείου για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη και συντάσσει κατάλογο των παρισταμένων και νομιμοποιημένων μελών. Η ίδια επιτροπή χρησιμοποιείται για όλες τις παρεπίμπτουσες ψηφοφορίες, εκτός από εκείνες που διεξάγονται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής. Μετά την διαπίστωση της νομιμότητας και απαρτίας γίνεται με κοινή συμφωνία ή με μυστική ψηφοφορία η εκλογή του οριστικού Προεδρείου της Συνέλευσης το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν Γραμματέα.

Άρθρο 14

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου και του παρόντος Καταστατικού που απαιτούν αυξημένη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σε αυτή το ½ τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαείτε νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι δέκα πέντε (15) μέρες, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Συνέλευση συγκαλείτε, όπως ανωτέρω αναφέρεται κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία συγκαλείτε απαρχής νέα Γενική Συνέλευση. Η απαρτία κατά τις παραπάνω διακρίσεις, πρέπει να υπάρχει τόσο κατά την έναρξη της Συνέλευσης όσο και κατά τη συζήτηση και τη λήψη των αποφάσεων.
 2. Η Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για κάθε και με τη σειρά που γράφεται στην ημερήσια διάταξη. Ύστερα από πρόταση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών της και μετά από απόφαση της Συνέλευσης μπορεί να αλλάξει η σειρά των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ή να προστεθούν νέα για συζήτηση.
 3. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να παίρνουν το λόγο και να αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις τους πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να εκφέρουν γνώμη και να υποβάλλουν προτάσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται.
 4. Το Προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που αποφασίζει η ίδια η Συνέλευση ύστερα από εισήγηση του Προεδρείου. Διαδικαστικές προτάσεις μπορούν να κάνουν και τα μέλη για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση.
 5. Το Προεδρείο λειτουργεί συλλογικά και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Κάθε μέλος παραπονούμενο κατά του διευθύνοντος τη συζήτηση έχει το δικαίωμα να αναφέρεται στο Προεδρείο και εντέλει στη Συνέλευση.
 6. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που το Καταστατικό και ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης που αφορούν σε εκλογές διοικητικού συμβουλίου ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής, αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, κήρυξη απεργίας και εγγραφή ή διαγραφή μελών, παίρνονται με μυστική ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία γίνεται ακόμη, όταν το ζητήσει το ¼ των μελών. Οι αποφάσεις που παίρνονται για τις παραπάνω περιπτώσεις χωρίς μυστική ψηφοφορία, είναι άκυρες. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ποτέ όμως δια βοής.
 7. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από το Προεδρείο.

Άρθρο 15

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται και συγκαλείτε όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. του Συλλόγου με απόφαση του ή μετά από αίτηση του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακώς εντάξει μελών του Δ.Σ. Η αίτηση προσδιορίζει και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει τη συνέλευση στην παραπάνω προθεσμία τότε αυτή συγκλείεται σύμφωνα με το νόμο. Το Δ.Σ. μπορεί να προσθέσει στα θέματα ημερησίας διάταξης που αναγράφονται στην αίτηση και άλλα θέματα ακόμα που αυτό κρίνει σκόπιμο να συζητηθούν. Τα θέματα που προστίθενται από το Δ.Σ. στην ημερησία διάταξη δεν συζητούνται πριν από την εξάντληση των θεμάτων της αίτησης. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη.
 2. Στην πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στα μέλη του Συλλόγου προ οκτώ (8) ημερών, αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις τακτικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 16

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου της Ελεγκτικής επιτροπής και των αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια και συμπίπτουν με τη λήξη της θητείας των προηγούμενων οργάνων και αντιπροσώπων Διοίκησης.
 2. α. Δικαίωμα για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης και Ελέγχου Επιτροπής έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου.

β. Δικαίωμα για την εκλογή αντιπροσώπων στη Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική οργάνωση έχουν μόνο τα μέλη που κατέχουν οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου ή αορίστου χρόνου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομικών Προσώπων αυτής.

 1. Οι αρχαιρεσίες γίνονται στην έδρα του Συλλόγου και αν ο αριθμός των εκλογέων θεωρηθεί μεγάλος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορισθούν και πέραν του ενός, καταστήματα ψηφοφορίας.
 2. Τις αρχαιρεσίες προκηρύσσει το Δ.Σ. μαζί με την προκήρυξη της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης. Η προκήρυξη των αρχαιρεσιών, γίνεται από το Δ.Σ. σαράντα (40) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της θητείας του και τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Αν το Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο δεν προχωρήσει μέσα στο πιο πάνω χρονικό διάστημα, στην προκήρυξη των αρχαιρεσιών και τη σύγκληση της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης, τότε η σύγκληση της Συνέλευσης αυτής και η προκήρυξη των αρχαιρεσιών, γίνεται με πρόσκληση που εκδίδεται από το 1/3 των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 17

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Οι αρχαιρεσίες γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που προεδρεύετε από Δικαστικό Αντιπρόσωπο, όπως ορίζει ο νόμος. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν σε περισσότερα του ενός καταστήματα ψηφοφορίας, τότε εκλέγονται ισάριθμες Εφορευτικές Επιτροπές. Η Εφορευτική Επιτροπή της έδρας του Συλλόγου, ονομάζεται και ασκεί καθήκοντα Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης αν στην έδρα του Συλλόγου ορισθούν πέραν του ενός καταστήματα ψηφοφορίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζεται ποια Εφορευτική Επιτροπή θα ασκήσει τα καθήκοντα Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ή Εφορευτικών Επιτροπών, δεν έχουν το δικαίωμα να εκθέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου και ως αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις.
 3. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, και το νόμο. Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
 4. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, εφόσον εκλεγεί τέτοια αποφασίζει:

α. Για την εγκυρότητα και οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων.

β. Για τη χορήγηση αντιγράφων των εκλογικών καταλόγων.

γ. Για τον τύπο, το σχήμα, το μέγεθος και χρώμα των ψηφοδελτίων.

δ. Για τους εκλογικούς φακέλους που θα χρησιμοποιηθούν στις αρχαιρεσίες. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδίων φακέλων για τις αρχαιρεσίες των οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου και των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

ε. Για την παράταση της ψηφοφορίας εφόσον κριθεί σκόπιμο.

στ. Για την έκδοση οποιαδήποτε οδηγίας κριθεί σκόπιμο, προς τους υποψηφίους εκλογείς και τις υπόλοιπες Εφορευτικές Επιτροπές.

ζ. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, κατά τον συνδυασμό ή ανεξάρτητο υποψήφιο και συντάσσει για το θέμα αυτό σχετικό πρακτικό, το οποίο ανακοινώνει στους συνδυασμούς και ανεξάρτητους. Τοιχοκολλά δε αυτό σε εμφανές μέρος της έδρας του Συλλόγου και αντίγραφο αυτού, αποστέλλει στις άλλες Εφορευτικές Επιτροπές.

 1. Σε περίπτωση που εκλέγεται μια μόνο Εφορευτική Επιτροπή, αυτή ασκεί όλα τα καθήκοντα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αρμόδια η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 18

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 1. Ως καταστήματα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται αίθουσες των χώρων εργασίας των μελών του Συλλόγου ή άλλες αίθουσες Δημοσίων κτιρίων ή αίθουσες συνδικαλιστικών οργανώσεων όπως αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Η προετοιμασία των καταστημάτων ψηφοφορίας γίνεται με ευθύνη του Δ.Σ. Η αίθουσα ψηφοφορίας πρέπει να διαθέτει τον ανάλογο χώρο την απαραίτητη επίπλωση, να έχουν τοποθετηθεί σε αυτή κάλπες και παραβάν, ή να έχει δημιουργηθεί κατάλληλα διαμορφωμένο μέρος αυτής που θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφοφορία σε περίπτωση έλλειψης παραβάν. Η αίθουσα της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
 2. Για το εκλογικό υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί από την Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει το Δ.Σ. το οποίο παραδίδει έγκαιρα και πριν από την ψηφοφορία στην Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 19

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

 1. Τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις αρχαιρεσίες και που είναι όμοια για όλους τους συνδυασμούς και μεμονωμένους τυπώνονται ή πολυγράφονται, ή φωτοαντιγράφονται ή δακτυλογραφούνται με ευθύνη και την φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής όταν έχει εκλέξει τέτοια, αμέσως μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων.
 2. Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος λαμβάνει μέρος στις αρχαιρεσίες με δικό του ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και κάτω από τον τίτλο «Για Δ.Σ.» αναγράφονται οι υποψήφιοι με απόλυτη αλφαβητική σειρά του επωνύμου, πατρώνυμου ή όνομα συζύγου. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μετά τους υποψηφίους για το Δ.Σ. αναγράφεται η ένδειξη «Για την Ελεγκτική Επιτροπή» και κάτω από την ένδειξη αυτή, αναγράφονται κατά τον ίδιο τρόπο οι υποψήφιοι για την Επιτροπή αυτή.
 3. Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος που λαμβάνει μέρος και στις αρχαιρεσίες για την εκλογή αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις καταρτίζει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αυτό και κάτω από τον τίτλο «Αντιπρόσωποι για……………..» αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά επωνύμου, πατρώνυμου ή συζύγου οι υποψήφιοι.
 4. Όταν οι αρχαιρεσίες γίνονται σε περισσότερα του ενός καταστήματα ψηφοφορίας η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που έχει την ευθύνη για την εκτύπωση κ.λ.π. των ψηφοδελτίων αποστέλλει και ανάλογο αριθμό ψηφοδελτίων στις άλλες Εφορευτικές Επιτροπές.
 5. Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή εφοδιάζεται με αριθμό ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το σύνολο των εκλογέων που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του τμήματος ψηφοφορίας προσαυξημένα κατά πενήντα (50%) τοις εκατό.

Άρθρο 20

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

 1. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται από το Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμεία και παραδίδονται στην εφορευτική επιτροπή μια ώρα πριν από την έναρξη ψηφοφορίας.
 2. Στους εκλογικούς καταλόγους που συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέλη του Συλλόγου γράφονται οι εκλογείς κατά κατάστημα ψηφοφορίας με απόλυτη αλφαβητική σειρά επωνύμου και περιέχουν τα πιο κάτω στοιχεία όπως αυτά που αναγράφονται στο βιβλίο Μητρώου Μελών:

α. Επώνυμο εκλογέα.

β. Κύριο όνομα εκλογέα.

γ. Όνομα πατέρα εκλογέα ή συζύγου.

δ. Εάν κατέχει οργανική θέση ή είναι αποσπασμένος από άλλη Υπηρεσία.

Επίσης μετά τα στοιχεία του εκλογέα και σε ειδικές στήλες αναφέρεται με βάση τα βιβλία του Ταμείου, η ανάλογη ένδειξη αν ο εκλογέας είναι ταμειακά τακτοποιημένος ή όχι.

 1. Στους εκλογικούς καταλόγους γράφονται όσοι έγιναν μέλη του Συλλόγου με την διαδικασία του καταστατικού και του νόμου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για τα όργανα του Συλλόγου.
 2. Ενστάσεις επί του εκλογικού καταλόγου υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο21

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου και ως αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις μπορεί να είναι τα μέλη του Συλλόγου τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2β του καταστατικού αυτού.
 2. Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και για το Δ.Σ.
 3. Οι υποψήφιοι για αντιπροσώπους στη Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική οργάνωση έχουν μόνο δικαίωμα τα μέλη του Συλλόγου της παρ. 2β του άρθρου 17 του παρόντος.
 4. Οι υποψήφιοι μπορούν να κατέρχονται μεμονωμένα κάθε ένας με δικό του ψηφοδέλτιο ή να συμμετέχουν σε ένα μόνο συνδυασμό.
 5. Οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή και σταματούν την ώρα που θα θέσει η Εφορευτική Επιτροπή και πάντως το αργότερο τέσσερα (4) ολόκληρα εικοσιτετράωρα πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
 6. Για να εκθέσει κάποιο μέλος του Συλλόγου υποψηφιότητα καταθέτει στην εφορευτική Επιτροπή ή την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, όπου έχει εκλεγεί τέτοια, αίτηση που περιέχει απαραίτητα:

α. Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή συζύγου του υποψηφίου.

β. Το όργανο για το οποίο επιθυμεί να εκλεγεί.

γ. Το όνομα του Συνδυασμού στο οποίο ανήκει ή αν παίρνει μέρος στις αρχαιρεσίες ως μεμονωμένος.

 1. Η δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού, μαζί με τις αιτήσεις των υποψηφίων, γίνεται από το εξουσιοδοτημένο μέλος του συνδυασμού, το ονοματεπώνυμο του οποίου αναφέρεται στη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού.

Άρθρο 22

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 1. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και σε ημερομηνία και ώρα εργάσιμων ημερών που καθορίζει η εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Όταν οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σε περισσότερα του ενός καταστήματα ψηφοφορίας τότε οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας, στα καταστήματα ψηφοφορίας, πλην αυτού που εδρεύει η Κεντρική Εφορευτική καθορίζονται ενιαίες. Για το κατάστημα ψηφοφορίας που εδρεύει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ως ώρα έναρξης της ψηφοφορίας για τα άλλα τμήματα ψηφοφορίας και ώρα λήξης ανάλογα με τον αριθμό των εκλογέων.
 2. Η παραλαβή του καταστήματος ψηφοφορίας και του εκλογικού υλικού, γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή, μισή ώρα πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
 3. Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας τοποθετείται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής πινακίδα, με τους αριθμούς των διεκδικούμενων εδρών, χωριστά για κάθε όργανο διοίκησης κ.λ.π. καθώς και τον ανώτερο επιτρεπόμενο αριθμό σταυρών προτίμησης που δικαιούται να θέσει ο εκλογέας για κάθε όργανο κ.λ.π. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να ανακοινώνει τα πιο πάνω ξεχωριστά σε κάθε εκλογέα.. Επίσης σε κάθε άλλη κάλπη τοποθετείται ένδειξη που διευκρινίζει ποιος φάκελος πρέπει να ριχθεί.
 4. Η αναγνώριση των εκλογέων γίνεται με την επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας και συνδικαλιστικού βιβλιαρίου ή βιβλιαρίου Υγείας του υπαλλήλου σημειώνεται υποχρεωτικά από την Εφορευτική Επιτροπή η βεβαίωση ότι ο εκλογέας ψήφισε για τα όργανα που ψήφισε για τα όργανα που ψήφισε, η ημερομηνία της ψηφοφορίας καθώς και η διάρκεια της θητείας των οργάνων και των αντιπροσώπων που ψήφισε. Η βεβαίωση αυτή υπογράφεται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
 5. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να επιλέγει το ψηφοδέλτιο ενός μόνο συνδυασμού κατά περίπτωση εκλογής και μπορεί να θέτει σταυρούς προτίμησης κατά ανώτατο όριο, όσα και τα εκλεγόμενα μέλη για κάθε όργανο. Όσον αφορά τα ψηφοδέλτια εκλογής αντιπροσώπων ο ψηφοφόρος μπορεί να θέτει σταυρούς προτίμησης κατά ανώτατο όριο, όσος και ο αριθμός των αντιπροσώπων που θα εκλέξει ο Σύλλογος. Το ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους και λαμβάνεται σαν να μην έχει κανένα σταυρό. Για μεμονωμένους υποψηφίους δεν είναι απαραίτητος, ο σταυρός προτίμησης, αλλά και αν τεθεί δεν επιφέρει ακυρότητα.
 6. Στους ψηφοφόρους από την Εφορευτική Επιτροπή χορηγούνται υποχρεωτικά όλα τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή μεμονωμένων που παίρνουν μέρος στις αρχαιρεσίες.
 7. Οι εκλογικοί φάκελοι πριν παραδοθούν στον ψηφοφόρο και με ποινή ακυρότητας, μονογράφονται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
 8. Η ψηφοφορία για τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους σε Δευτεροβάθμιες οργανώσεις γίνεται ταυτόχρονα και ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει ταυτόχρονα και θέτει τον κάθε φάκελο στην ανάλογη κάλπη.
 9. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στο κατάστημα ψηφοφορίας μπορούν να παρευρίσκονται και από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.Οι αντιπρόσωποι πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους και έγγραφη εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του συνδυασμού. Στο τέλος της διαδικασίας των αρχαιρεσιών καλούνται να υπογράψουν τα πρακτικά της Επιτροπής. Στα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής αναφέρονται και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων των συνδυασμών που παραβρέθηκαν.
 10. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή κατά τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών, εξετάζονται από την επιτροπή, είτε την ώρα της κατάθεσης τους, είτε στο τέλος της διαδικασίας, ανάλογα με την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής. Για τις ενστάσεις που θα κατατεθούν και τις αποφάσεις που θα ληφθούν γίνεται ειδική μνεία στα πρακτικά.
 11. Κάθε εκλογέας που ψηφίζει διαγράφεται από τον εκλογικό κατάλογο και το ονοματεπώνυμο του αναγράφεται σε ειδικό πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Από την Εφορευτική Επιτροπή επίσης συντάσσονται ειδικά έντυπα διαλογής ψήφων υπέρ συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων κατά περίπτωση εκλογής.
 12. Η εκλογή των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου και των αντιπροσώπων γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η δε διαδικασία κατανομής των εδρών και ο αριθμός εκλογής των αντιπροσώπων γίνεται όπως ο νόμος ειδικότερα ορίζει.
 13. Όλοι οι υποψήφιοι που δεν εκλέγονται τακτικά, θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη και καλούνται κατά σειρά των ψήφων προτίμησης που έλαβαν για τυχόν αναπλήρωση τακτικών μελών.
 14. Η επισημοποίηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία διεξήχθη, σε καταστήματα ψηφοφορίας πέραν του ενός (1) ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία.
 15. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας στα καταστήματα ψηφοφορίας πέραν εκείνου που εδρεύει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, θα συνταχθεί πρακτικό που θα αναγράφονται τα ψηφίσαντα μέλη και ο αριθμός των φακέλων που βρέθηκε σε κάθε κάλπη κατά περίπτωση. Στη συνέχεια οι φάκελοι που βρέθηκαν σε κάθε κάλπη χωρίς να ανοιχτούν θα τοποθετούνται σε ξεχωριστό μεγάλο φάκελο, κατά περίπτωση εκλογής μαζί με το πρακτικό που συντάχθηκε ως και τα υπόλοιπα έγγραφα που έχουν συνταχθεί από την Εφορευτική Επιτροπή (π.χ. πρωτόκολλο ψηφοφορίας, εκλογικοί κατάλογοι, ενστάσεις κ.λ.π.) θα σφραγίζονται οι μεγάλοι φάκελοι αφού κλειστούν με ισπανικό κερί με την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης θα υπογράφονται από το Δικαστικό αντιπρόσωπο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια και τα τρία (3) αιρετά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μεταφέρουν τους φακέλους και παραδίδουν αυτούς στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
 16. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αφού παραλάβει τους παραπάνω φακέλους πριν το άνοιγμα των καλπών αποσφραγίζει αυτούς και στη συνέχεια ρίχνει τους φακέλους ψηφοφορίας στις αντίστοιχες κάλπες.
 17. Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται ενιαία κατά περίπτωση εκλογής ακολουθημένης της διαδικασίας που προβλέπεται από το καταστατικό αυτό και το Νόμο από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 23

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Ο Σύλλογος διοικείται από το Δ.Σ. που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο.
 2. Η θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι 2ετής.
 3. Η υπηρεσία των μελών όλων των οργάνων της Διοίκησης του Συλλόγου είναι άμισθη. Τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται τα μέλη του Δ.Σ. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καταβάλλονται από τον Σύλλογο και καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου ως προς το ύψος τους.

Άρθρο 24

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

 1. Μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου καλούνται σε πρώτη συνεδρίαση από το Σύμβουλο που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο συνδυασμό που πλειοψήφησε, ο οποίος προεδρεύει της συνεδρίασης αυτής και με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν χωριστά: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
 2. Αν ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε δεν καλέσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα μέλη σε πρώτη Συνεδρίαση, την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει ο δεύτερος στη σειρά εκλεγείς Σύμβουλος κ.ο.κ. σε πέντε (5) μέρες.
 3. Από τη συγκρότηση σε Σώμα το Δ.Σ. αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντα του παραλαμβάνοντας από το απερχόμενο Δ.Σ. τη σφραγίδα του Συλλόγου, το Ταμείο, τα βιβλία και όλο το αρχείο του με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

Άρθρο 25

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

 1. Κάθε μέλος του Δ.Σ. θεωρείται παραιτούμενο:

α. Αν υποβάλλει εγγράφως την παραίτηση του.

β. Αν απουσιάσει αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Δ.Σ. από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις.

γ. Αν για οποιοδήποτε λόγο αποβάλλει την ιδιότητα του υπαλλήλου.

 1. Κάθε μέλος που για οποιοδήποτε από τους παραπάνω λόγους αποχωρεί από το Δ.Σ. του Συλλόγου αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό του αντίστοιχου συνδυασμού. Εάν ήταν μεμονωμένος υποψήφιος ή συνδυασμός που δεν έχει ή έχει εξαντλήσει τους αναπληρωματικούς η αναπλήρωση γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την κατανομή των αδιάθετων εδρών. Εάν παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσότερων συνδυασμών ταυτόχρονα και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί ή οι υπάρχοντες του ιδίου ψηφοδελτίου αρνούνται να τους αναπληρώσουν, τότε η συμπλήρωση των θέσεων του Δ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την κατανομή των αδιάθετων εδρών.
 2. Εάν παραιτηθούν ή εκπέσουν της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. τα μισά συν ένα μέλη ή λιγότερα από αυτά αλλά αρνούνται ισάριθμα μέλη να αναπληρώσουν και το υπόλοιπο της θητείας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, τότε συγκαλείται μέσα σε τρεις (3) μήνες εκλογοαπολογιστική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για νέο Δ.Σ. από τα υπάρχοντα μέλη του Δ.Σ. Εάν παραιτηθεί ο Πρόεδρος από το Δ.Σ. γίνεται νέα συγκρότηση του Δ.Σ.

Άρθρο 26

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου:

 1. Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της.
 2. Εφαρμόζει το καταστατικό εκτελεί σε όλες τις αποφάσεις των οργάνων της Συνέλευσης και προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμο ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση τους.
 3. Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου, συντάσσει δε τον προϋπολογισμό καθώς και τον ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης το οποίο υποβάλλει υποχρεωτικά μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους στην Ελεγκτική Επιτροπή για έγκριση, με τη λήξη δε της οικονομικής περιόδου υποβάλλει αυτόν για έγκριση στη Συνέλευση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες απρόβλεπτες από τον προϋπολογισμό.
 4. Φροντίζει για την Οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου και αποφασίζει τη διάθεση των πόρων και προσόδων της για την πραγματοποίηση των σκοπών της δύναται δε να προσλαμβάνει και το αναγκαίο προσωπικό.
 5. Λογοδοτεί ενώπιον της Συνέλευσης και εισηγείται τη λήψη των Αναγκαίων μέτρων και τη χάραξη της γενικής γραμμής του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του.
 6. α. Συντονίζει την οργάνωση συνδικαλιστικών και κάθε είδους μαζικών εκδηλώσεων των μελών του Συλλόγου.

β. Ενημερώνει τα μέλη για την πορεία και την εξέλιξη οικονομικών και επαγγελματικών αιτημάτων του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου και των εργαζομένων γενικότερα.

γ. Κοινοποιεί με Δελτίο Τύπου προς όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης τις αποφάσεις που παίρνει στις συνεδριάσεις του.

 1. Διατηρεί στενή συνεργασία και επαφή με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ευρύτερου χώρου με τις συγγενείς προς τον κλάδο και συντονίζει μαζί με αυτές τις προσπάθειες με την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου, την εξυπηρέτηση των μελών της και την επίλυση προβλημάτων τους.
 2. Συγκροτεί επιτροπές από πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και πείρα για τη μελέτη και παρακολούθηση ειδικών θεμάτων που έχουν σχέση με τα ζητήματα των εργαζομένων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού.
 3. Αποφασίζει και ορίζει τον τόπο και χρόνο για τη σύγκλιση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης εκτός αν έχει ορισθεί από την προηγούμενη Συνέλευση.

Άρθρο 27

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. του Συλλόγου ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος συνεδριάζει:

α. Τακτικά τουλάχιστον κάθε μήνα.

β. Έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τουλάχιστον το 1/3 των μελών του. Στην αίτηση τους πρέπει να γράφονται οι λόγοι της έκτακτης συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν την αίτηση αυτή.

 1. Το Δ.Σ. σε κάθε περίπτωση συζητάει και αποφασίζει και επί θεμάτων που δεν αναγράφονται στην ημερησία διάταξη ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε μέλους και απόφασή του. Η συζήτηση των θεμάτων αυτών γίνεται μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Η πρόσκληση για τη σύγκληση του Δ.Σ. γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναγράφονται στην πρόσκληση, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και θέματα που προτάθηκαν από το 1/3 των μελών του Δ.Σ.
 2. Το Δ.Σ. του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα (1) μέλη, οι δε αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 3. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (Τακτικές ή Έκτακτες) τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη την ίδια μέρα ή το αργότερο πριν από την επομένη συνεδρίαση.

Άρθρο 28

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος:

α. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου, εισηγείται τα θέματα της ημερησίας διάταξης την οποία καταρτίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα και διευθύνει τη συζήτηση.

β. Φροντίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα για την εφαρμογή και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου.

γ. Εκπροσωπεί με αυτόν το Σύλλογο ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής και υπογράφει μ’ αυτόν όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Σε περίπτωση χρηματικών ενταλμάτων προσυπογράφει και ο Ταμίας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ο Αντιπρόεδρος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου η αναπλήρωση μπορεί να γίνει από τους υπολοίπους συμβούλους κατά σειρά εκλογής τους.

 

Άρθρο 29

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, φυλάσσει το αρχείο, τη σφραγίδα και επιμελείται την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και των τρεχουσών υπηρεσιών του Συλλόγου και του Προσωπικού εφόσον υπάρχει σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του Δ.Σ. Συνυπογράφει όλα τα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο και εκπροσωπεί μ’ αυτόν το Σύλλογο.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα η αναπλήρωση μπορεί να γίνει από τους υπολοίπους συμβούλους κατά τη σειρά εκλογής τους.

Άρθρο 30

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

 1. Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο, ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπα είσπραξης και τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
 2. Τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία, αριθμημένα και υπογραμμένα στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
 3. Επιμελείται για τη φύλαξη και διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου και είναι ατομικά υπεύθυνος για κάθε λογιστική ανωμαλία.
 4. Συντάσσει και υποβάλλει εγκαίρως στη κρίση του Δ.Σ. τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό.
 5. Ενημερώνει, με έκθεση του κάθε εξάμηνο το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή για την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου και είναι υποχρεωμένος να θέσει στη διάθεση τους τα βιβλία και τους λογαριασμούς του οποτεδήποτε του το ζητήσουν.
 6. Παρακολουθεί την κανονική αποστολή από όλα τα μέλη του Συλλόγου των οφειλομένων εισφορών τους και αναφέρει στο Δ.Σ. κάθε καθυστέρηση. Ο ταμίας δεν μπορεί να κρατήσει στα χέρια του χρήματα περισσότερο από όσα χρειάζεται για έξοδα του μήνα, εκτός από ένα ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Κάθε ποσό πέραν από αυτό το καταθέτει σε μία από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Οι αναλήψεις των αναγκαίων κάθε φορά ποσών, γίνεται από τον Ταμία ύστερα από έγγραφη εντολή που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
 7. Τον ταμία, αν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που υποδεικνύει ο ίδιος. Αν η απουσία του Ταμία παρατείνεται περισσότερο από τρεις (3) μήνες, τότε το Δ.Σ. εκλέγει οριστικά νέο Ταμία από τα μέλη του.

Άρθρο 31

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Σύμβουλος Τύπου Δημοσίων Σχέσεων:

 1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα για κάθε δημόσια εκδήλωση του Συλλόγου.
 2. Οργανώνει επαφές του Συλλόγου με τις διάφορες αρχές, τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον Τύπο, τις Ελληνικές και Διεθνείς Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
 3. Παρακολουθεί τον ημερήσιο Τύπο και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Άρθρο 32

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τις αρχαιρεσίες με μυστική ψηφοφορία ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. η δε θητεία της συμπίπτει απόλυτα με τη θητεία του Δ.Σ. συγχρόνως με τα τακτικά εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία αναπληρώνουν κατά τη σειρά εκλογής τους, τα τακτικά μέλη που αποχωρούν κατά οποιοδήποτε τρόπο.
 2. Μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους τα τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγουν τον Πρόεδρο τους.
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται δύο (2) μέλη της. Τηρεί βιβλίο ιδιαίτερο πρακτικών.
 4. Η υπηρεσία των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι άμισθη. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού, ισχύει και στην περίπτωση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 33

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου και ελέγχει αν οι διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία είναι σύμφωνες με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις του Συνεδρίου.
 2. Εξετάζει τα έγγραφα και τα λογιστικά βιβλία, τα οποία ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέσει υπόψη της σε τρεις (3) μέρες όταν του το ζητήσουν.
 3. Ελέγχει τον ετήσιο ισολογισμό και οικονομικό απολογισμό, υποβάλλει δε ολοκληρωμένη έκθεση στο Δ.Σ. του Συλλόγου.
 4. Για κάθε παρατήρηση της η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση του Δ.Σ.

Άρθρο 34

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εκμετάλλευση αυτής γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 35

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α. Μητρώο Μελών. β. Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. γ. Βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ. δ. Βιβλίο Πρωτοκόλλου. στ. Βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου. ζ. Βιβλίο πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής. η. Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται χρήσιμο και απαραίτητο από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

 1. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή. Στην περιφέρεια του κύκλου γράφεται η επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», στη δε μέση του κύκλου υπάρχουν τα αρχικά του Συλλόγου και η χρονολογία της ίδρυσης του.

Άρθρο 36

ΓΙΟΡΤΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Σύλλογος προγραμματίζει τις εκδηλώσεις του με αποφάσεις του Γ.Σ. και του Δ.Σ. και συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις που αποφασίζονται από τις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Γιορτή του Συλλόγου ορίζεται η 1η Μάη κάθε χρόνο, ημέρα αγώνα όλων των εργαζομένων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό.
 2. Για τη λήψη της απόφασης απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
 3. Η πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού υποβάλλεται στη Συνέλευση από το Δ.Σ. ή ύστερα από αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακώς εντάξει μελών.
 4. Ο Σύλλογος διαλύεται σύμφωνα με το νόμο, η δε περιουσία του διατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εντολή της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

Άρθρο 37

Το παρόν Καταστατικό που περιέχει τριάντα επτά (37) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Σύρου.

Σύρος 07/12/2001