Οικονομικός Απολογισμός 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα 04/05/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ. στο κτήριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Πλατεία Τσιροπινά στην Ερμούπολη Σύρου, συνήλθαν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής:

Ζωίδου Μαρία του Κωνσταντίνου,

Σιγάλας Ιωάννης του Ευαγγέλου και

Ελευθερίου Μαρία του Δημητρίου

που εκλέχτηκαν από τις Εκλογές στις 26 Μαρτίου 2016 του Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.

Έργο της Επιτροπής είναι ο Ταμειακός έλεγχος των πεπραγμένων εσόδων και εξόδων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Ύστερα από προσεκτικό έλεγχο όλων των αποδείξεων εξόδων, μπλοκ εσόδων κ.λ.π. ευρέθησαν όλα εντάξει.

Συνοπτικά πραγματοποιήθηκαν :         Έσοδα:      10.779,00 €

Έξοδα:        8.599,26 €

                                                           Διαφορά:        2.179,74 €

Το ποσόν 2.179,74 € προστιθέμενο στο παλαιό υπόλοιπο παρεληφθέν ποσόν 15.458,44 € αποδίδει στο βιβλιάριο Ταμιευτηρίου (την 28/3/2018) 17.637,66 €.

 

2.179,74 € + 15.458,44 € =17.637,86 €

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΖΩΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ       ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Το πρακτικό σε μορφή PDF , Το πρακτικό σε μορφή PDF

Οικονομικός Απολογισμός 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα 23 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 στο κτήριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Πλατεία Τσιροπινά στην Ερμούπολη Σύρου, συνήλθαν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, Ζωίδου Μαρία, Ελευθερίου Μαρία, Τσαντήλας Φώτης που εκλέχτηκαν από τις Εκλογές στις 21 Μαρτίου 2014 του Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.

Έργο της Επιτροπής είναι ο Ταμειακός έλεγχος των πεπραγμένων εσόδων και εξόδων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Ύστερα από έλεγχο όλων των εξόδων, εσόδων κ.λ.π. ευρέθησαν όλα εντάξει.

Συνοπτικά πραγματοποιήθηκαν : Έσοδα 8.529,40 €

Έξοδα: 8.829,72 €

Διαφορά: – 300,32 €

Το ποσόν -300,32 € προστιθέμενο στο παλαιό υπόλοιπο παρεληφθέν ποσόν 15.758,44 € αποδίδει στο βιβλιάριο Ταμιευτηρίου 15.458,12 €.

15.758,44 € – 300,32 € =15.458,12 €

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΩΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ   ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΦΩΤΗΣ       

Το πρακτικό σε μορφή PDF , Πίνακας Εσόδων Εξόδων σε μορφή PDF

Οικονομικός Απολογισμός 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στο κτήριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Πλατεία Τσιροπινά στην Ερμούπολη Σύρου, συνήλθαν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής Τσαντήλας Φώτης, Ζωίδου Μαρία και Ελευθερίου Μαρία που εκλέχτηκαν από τις Εκλογές στις 13 Μαρτίου 2012 του Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.

Έργο της Επιτροπής είναι ο Ταμειακός έλεγχος των πεπραγμένων εσόδων και εξόδων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Ύστερα από προσεκτικό έλεγχο όλων των αποδείξεων εξόδων, μπλοκ εσόδων κ.λ.π. ευρέθησαν όλα εντάξει.

Συνοπτικά πραγματοποιήθηκαν :        Έσοδα:      11.432,00 €

Έξοδα:       8.370,19 €

                                                         Διαφορά:       3.061,81 €

Το ποσόν 3.0661.81 € προστιθέμενο στο παλαιό υπόλοιπο παρεληφθέν ποσόν 12.696,63 αποδίδει στο βιβλιάριο Ταμιευτηρίου 15.758,44 €.

3.0661.81 € + 12.696,63 € =15.758,44 €

  Επισυνάπτεται αναλυτική λίστα εσόδων εξόδων

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΦΩΤΗΣ        ΖΩΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ       ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα 9 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 στο κτήριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Πλατεία Τσιροπινά στην Ερμούπολη Σύρου, συνήλθαν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής Τσαντήλας Φώτης, Ζωίδου Μαρία και Ελευθερίου Μαρία που εκλέχτηκαν από τις Εκλογές στις 7 Μαρτίου 2012 του Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.

Έργο της Επιτροπής είναι ο Ταμειακός έλεγχος των πεπραγμένων εσόδων και εξόδων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Ύστερα από προσεκτικό έλεγχο όλων των αποδείξεων εξόδων, μπλοκ εσόδων κ.λ.π. ευρέθησαν όλα εντάξει.

Συνοπτικά πραγματοποιήθηκαν : Έσοδα:     6.110,00 €

Έξοδα:     1.454,23 €

Διαφορά:     4.655,77 €

Το ποσόν 4.655,77€ προστιθέμενο στο παλαιό υπόλοιπο παρεληφθέν ποσόν 8.040,866 αποδίδει στο βιβλιάριο Ταμιευτηρίου 12.696,63€.

4.655,77 € + 8.040,86 € =12.696,63 €

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΦΩΤΗΣ        ΖΩΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ       ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Το πρακτικό σε μορφή PDF , Πίνακας Εσόδων Εξόδων σε μορφή PDF

Οικονομικός Απολογισμός έτους 2010.

 

Καταθέτομε για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων μας , τον Οικονομικό Απολογισμό του Συλλόγου μας και την Έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής , για το έτος 2010 που θα κατατεθεί και για έγκριση, από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον αναλυτικό Πίνακα Εσόδων – Εξόδων

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής το σχετικό άρθρο.

Σημ. Όπως φαίνεται και από την αναλυτική κατάσταση κατά το 2010 καλύφθηκαν υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία παρελθόντων ετών (από το 2ο Εξάμηνο του 2006 έως και το 2009), με αποτέλεσμα ο απολογισμός να φαίνεται μεν αρνητικός ,αλλά πλέον είμαστε σαν Σύλλογος ,πλήρως ταχτοποιημένοι, ως προς τις υποχρεώσεις μας ,προκειμένου να συμμετέχομε σε όλα τα όργανα .