1η Συνεδρίαση /16-05-2016 Δ.Σ. Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.

1η Συνεδρίαση /16-05-2016  Δ.Σ.  Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.

Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα – Εκλογή προεδρείου

Τη Δευτέρα 16 Μαΐου και ώρα 08:00 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων (πρώην) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.) με θέμα την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα και την εκλογή προεδρείου. Η πρόσκληση για την ανάδειξη του προεδρείου έγινε από τον πρώτο κατά σειρά εκλογής Οδυσσέα Ευθυμίου, ο οποίος προέδρευε της διαδικασίας. Ο προεδρεύων αφού διαπίστωσε ότι υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία καθώς ήταν όλα τα μέλη παρόντα, κάλεσε το σώμα να προχωρήσει στην εκλογική διαδικασία.

 

Διαδικασία συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ. :

Πρόεδρος: Οδυσσέας Ευθυμίου, εκλέχθηκε παμψηφεί

Αντιπρόεδρος: Αθηνά Σαντοριναίου, εκλέχθηκε με 7 ψήφους υπέρ και 2 λευκά.

Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Δρόσος, εκλέχθηκε παμψηφεί

Ταμίας: Χάρης Σιδηρόπουλος, εκλέχθηκε παμψηφεί

Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Φώτης Τσαντήλας εκλέχθηκε παμψηφεί

Μέλος: Γιολδάσης Κώστας

Μέλος: Μουρσελάς Κώστας

Μέλος: Νομικός Νίκος

Μέλος: Σατσάνης Πρόδρομος

 

Για τη θέση του αντιπροέδρου υπήρξαν δύο υποψηφιότητες:

1η ψηφοφορία:

Αθηνά Σαντοριναίου.:  4 ψήφοι

Πρόδρομος Σατσάνης.: 4 ψήφοι

Λευκά:  1 ψήφος

μετά την πρώτη ψηφοφορία απέσυρε την υποψηφιότητά του ο Πρόδρομος Σατσάνης.

2η ψηφοφορία

Αθηνά Σαντοριναίου.: 7 ψήφοι

Λευκά:  2 ψήφοι

εκλέχθηκε η Αθηνά Σαντοριναίου με 7 ψήφους υπέρ και 2 λευκά.

Με την ολοκλήρωση της εκλογής του προεδρείου του νέου Δ..Σ. έληξε η πρώτη συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Οδυσσέας Ευθυμίου                         Θανάσης Δρόσος