Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. 2016-2018

Το απερχόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων Π.Ν.Αι. (πρώην ΣΥΝΑΝΚ), εκλέχθηκε στις 22-04-2016 και έφτασε μετά από 2 χρόνια στο τέλος της θητείας του.

Το γενικό κλίμα την περίοδο αυτή συνέχισε να είναι ασφυκτικό, καθώς διαψεύσθηκαν οι ελπίδες μας για αλλαγή των εφαρμοζόμενων πολιτικών λιτότητας των συγκυβερνήσεων Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ.,  και μετά την συνθηκολόγηση της κυβέρνησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. συνεχίστηκε η εφαρμογή της μνημονιακών πολιτικών που επιβλήθηκαν από τη συμφωνία με την Ε.Ε. του Αυγούστου 2015. Πολιτικές  οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της σταδιακής εξόντωσης της ελληνικής κοινωνίας, την πλήρη υποταγή στα συμφέροντα των δανειστών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μεγάλου κεφαλαίου της χώρας μας.

Επιπλέον για εμάς που ζούμε σε νησιωτικές περιοχές, η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, επιδείνωσε παραπέρα την κατάσταση, καθώς συνεχίστηκε η πολιτική της τιμωρίας όσων υπαλλήλων έχουν επιλέξει να παραμένουν στις περιοχές αυτές.

Εκτός δε από τα παραπάνω μεγάλα προβλήματα, αντιμετωπίζουμε την τραγική υποστελέχωση των Υπηρεσιών  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την δυσκολία μετακινήσεων, το αυξημένο κόστος ζωής, την απόλυτη άρνηση στην έννοια της νησιωτικότητας.

Από την αρχή της θητείας του το Δ.Σ. επιχείρησε να συζητήσει με την Περιφερειακή Αρχή τα μεγάλα προβλήματα μας:

 • Την υποστελέχωση Υπηρεσιών Περιφέρεια, τα παράλληλα καθήκοντα (και μετά τις πρόσφατες αλλαγές – μεταφορά αρμοδιοτήτων Υ.Δ.Ε. κλπ) και το κτιριακό πρόβλημα.
 • Τη λειτουργία συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακό Συμβούλιο, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων)
 • Την τροποποίηση Οργανισμού Π.Ν.Αι.
 • Επίδομα παραμεθορίου-συνέχιση καταβολής.
 • Τις μετακινήσεις εκτός έδρας και την οικονομική δυσπραγία υπαλλήλων.
 • Την αστική κάλυψη των συναδέλφων και νομική υποστήριξη.
 • Τα κίνητρα παραμονής υπαλλήλων (επίδομα στέγασης, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, Μ.Α.Π. κ.α.)
 • Τη λειτουργία ΙΝΕΠ στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μετά και το σχετικό ψήφισμα του Περ. Συμβουλίου Ν. Αιγαίου στη Νάξο, Μάρτιος 2016).
 • Την εθελοντική κινητικότητα (και μόνο μεταξύ περιφερειακών ενοτήτων) με βάση παλαιότερες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αρχικά υπήρξε διάθεση συζήτησης και αυτό φάνηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 14-10-2016 που έγινε στη Σύρο, όπου έγιναν ομόφωνα αποδεκτές οι προτάσεις μας και εγκρίθηκε και σχετικό ψήφισμα, οι επόμενοι μήνες όμως εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά.

Αμέσως μετά όμως και με αφορμή τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με μη νόμιμη σύνθεση, όπως επισημάνθηκε με το με αριθ. πρωτ. 346/23-1-2017 έγγραφό μας, με το οποίο και ζητούσαμε επείγουσα συνάντηση η οποία και δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και την κατάθεση προσφυγής κατά της συγκεκριμένης απόφασης στην Α.Δ.Α. σταμάτησε κάθε επικοινωνία.

Παράλληλα έγινε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για συζήτηση του θέματος αυτού και λήψη απόφασης για τη στάση που θα ακολουθήσουμε. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Α.

Μετά από την κατάθεση της προσφυγής το ίδιο κλίμα συνεχίστηκε όλο το έτος με αποκορύφωμα τη στάση που κράτησε σύσσωμη η Περιφερειακή Αρχή κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σύρο στις 15-12-2017 με αφορμή τα οξυμένα προβλήματα μας και τις αναίτιες μετακινήσεις τριών συναδέλφων (ΔΜΚ και ΠΕ Μήλου).

Έως σήμερα δεν έχει γίνει καμία συνάντηση με τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων παρόλο που έχει ζητηθεί εγγράφως και προφορικά επανειλημμένα.

Εκτός αυτών το άλλο μεγάλο θέμα που αντιμετωπίσαμε ήταν και την αξιολόγηση με το Ν. 4369/2016. Ως σύλλογος δεν είμαστε αντίθετοι στον έλεγχο των εργασιακών καθηκόντων μας και δεν θα επιβραβεύσουμε την αδιαφορία ή την πλημμελή εκτέλεση τους. Όμως για τα τεράστια προβλήματα που παρουσιάζονται στις δημόσιες υπηρεσίες δεν θεωρούμε ότι έχουμε ευθύνη. Έτσι μετά από μαζικότατη Γ.Σ. στην Έδρα και στις Περιφερειακέ Ενότητες προχωρήσαμε σε αποχή από την αξιολόγηση είχε συμμετοχή μεγαλύτερη από το 70% των συναδέλφων οι οποίοι και κατέθεσαν τα έντυπα αξιολόγησης στο Σύλλογο, προβάλλοντας τα αιτήματα του Συλλόγου μας όπως αναλύονται παρακάτω.

Τέλος η τελευταία μεγάλη κινητοποίηση του Συλλόγου μας με παρεμβάσεις τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό ήταν για παροχή κινήτρων σίτισης, στέγασης, χορήγησης επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και Μέσων Ατομικής Προστασίας στους υπαλλήλους των Περιφερειών που είχε ευτυχή κατάληξη αρχικά με τη ψήφιση του Ν. 4483/ΦΕΚ/Α/107/31-7-2017, που όμως τελικά και πριν εφαρμοστούν καταργήθηκαν από την ίδια την κυβέρνηση που τα ψήφισε έξη μήνες μετά με το Πολυνομοσχέδιο τον Ιανουάριο 2017.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίσαμε, έχουν ως εξής:

 1. Ν. 4369/2016 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Ένα μεγάλο θέμα που αντιμετωπίσαμε και πάλι ήταν και την αξιολόγηση με το Ν. 4369/2016. Ως σύλλογος δεν είμαστε αντίθετοι στον έλεγχο των εργασιακών καθηκόντων μας και δεν θα επιβραβεύσουμε την αδιαφορία ή την πλημμελή εκτέλεση τους. Όμως για τα τεράστια προβλήματα που παρουσιάζονται στις δημόσιες υπηρεσίες δεν θεωρούμε ότι έχουμε ευθύνη. Επίσης σε περιπτώσεις που εμφανίζονται προβλήματα απόδοσης κάποιου συναδέλφου πιστεύουμε ότι υπάρχει αντίστοιχο θεσμικό-νομικό πλαίσιο να αντιμετωπιστούν. Η αξιολόγηση πρέπει να έχει ως στόχο τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών προς τους πολίτες και δεν πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια της συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα, η οποία επιχειρείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας με μεταφορά αρμοδιοτήτων του δημοσίου σε ιδιώτες, την προώθηση των Σ.Δ.Ι.Τ., την προώθηση έργων με μοναδικό κριτήριο την προσέλκυση επενδύσεων και όχι την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και με τη μείωση της χρηματοδότησης των Περιφερειών μέσω των ΚΑΠ. Για τα παραπάνω θεωρούμε απολύτως αναγκαίο την αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι με το πρόσχημα της «απλοποίησης των διαδικασιών» και της άρσης των «εμποδίων στις επενδύσεις» να προωθείται η λογική του «μικρότερου κράτους».

Για όλα τα παραπάνω και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη απαρτία τόσο στην Έδρα όσο και στις Περιφερειακές Ενότητες, προτάσσοντας τα δικά μας αιτήματα που είναι:

Σημαντικό ήταν ότι έγινε εφικτή και πάλι η ταυτόχρονη πραγματοποίηση συνελεύσεων σε όλα τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων, με απαρτία σε ποσοστό άνω του 80%.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της 13/5/2014 ήταν οι εξής:

 1. Υποστελέχωση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Όπως έχει αναλυθεί και επισημανθεί σε πολλά έγγραφά μας (πρόσφατα με τα α.π. 310/08-07-2016, 320/7-9-2016 και 327/10-10-2016) και καθώς είναι γεγονός παραδεκτό από όλες τις πλευρές ότι, η πολυνησιωτική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν έχει ούτε την απαιτούμενη στελέχωση για να λειτουργήσουν ικανοποιητικά οι υπηρεσίες της σε όλα τα νησιά.

 1. Επιλογή προϊσταμένων

Καθώς πιστεύουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο και δίκαιο να προχωρήσει πρώτα η διαδικασία κρίσης και επιλογής προϊσταμένων όλων των βαθμίδων και στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η  διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων, από αξιολογημένους προϊστάμενους.

 1. Θέματα σύνδεσης μισθολογικής προαγωγής-στασιμότητας-κινητικότητας κ.λπ.

Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν όσον αφορά προβλέψεις για σύνδεση της μισθολογικής προαγωγής, στασιμότητας εξέλιξης, κινητικότητας, στοχοθεσίας κ.λπ. που με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την υποστελέχωση και τη θέση μας για ουσιαστικό και αποδοτικό δημόσιο τομέα,  δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η αξιολόγηση σε αυτή τη συγκυρία.

Η αποχή από την αξιολόγηση είχε συμμετοχή μεγαλύτερη από το 70% των συναδέλφων οι οποίοι και κατέθεσαν τα έντυπα αξιολόγησης στο Σύλλογο.

 1. Τροποποίηση Οργανισμού Π.Ν.Αι

Η τροποποίηση του Οργανισμού της Π.Ν.Αι. συζητήθηκε εκ νέου μετά την τελευταία τροποποίηση και το 2016. Ο Σύλλογός μας κατέθεσε έγγραφο με τις θέσεις του, που προέκυψαν μετά από διαβούλευση μεταξύ των μελών μας. Οι γενικές θέσεις του Συλλόγου για την τροποποίηση του Οργανισμού κατατέθηκαν με τα υπ’ αρ.340/19-12-2016 καταλήγοντας σε αρνητική εισήγηση.

Γενικά η τροποποίηση αυτή ήταν εντελώς αποσπασματική και δεν προχώρησε σε ουσιαστικές μεταβολές, για να καλύψει τις δυσλειτουργίες που είχαν παρουσιαστεί από την τελευταία τροποποίησή του (που εγκρίθηκε στις 10-8-2015, ΦΕΚ 1666/10-8-2015),  όπως θα ήταν για παράδειγμα η μετατροπή των Γραφείων Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας των Π.Ε. Κυκλάδων που είναι στελεχωμένα και με μεγάλο φόρτο εργασίας σε Τμήματα, ή του Γραφείου Τουρισμού Νάξου και οι οποίες θα είχαν σημαντική συμβολή στην εξυπηρέτηση των πολιτών της Περιφέρειας.

Η εμπειρία της εφαρμογής του νέου Οργανισμού για περίπου τρία χρόνια έχει ανέδειξε δυσλειτουργίες οι οποίες δεν αντιμετωπίστηκαν με τις πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις. Εμείς πάντα θεωρούμε ότι οι αναγκαίες ευρύτερες αλλαγές για τις οποίες υπάρχει ανάγκη απαιτείται:

α) εκτεταμένη διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων

β) να ληφθούν υπόψη οι γνώμες-προτάσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων

γ) να εξετασθεί το ότι δεν θίγονται κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα συναδέλφων εργαζόμενων.

 1. Πειθαρχικές διώξεις Συναδέλφων

Ένα σημαντικό θέμα που απασχόλησε το Σύλλογο από τη θητεία του προηγούμενου Δ.Σ., ήταν η υπόθεση της πειθαρχικής δίωξης σε συνάδελφο κτηνίατρο. Ο Σύλλογος μας παρακολούθησε τη συγκεκριμένη περίπτωση την ανέλυσε διεξοδικά και απέδειξε την ορθότητα των απόψεων μας και συνέστησε και στη συνάδελφο εκτός από τη δικαστική προσφυγή να προσφύγει και στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Τότε καταλήγαμε σε σχετικό έγγραφο του Δ.Σ. ότι: «Το συμπέρασμα βέβαια από τα παραπάνω για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας με τη συμπεριφορά σας προς το πρόσωπο μιας συναδέλφου που αν μη τι άλλο έπραξε το καθήκον της είναι ότι: “Εάν ένας συνάδελφος κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ελέγχου, καταγγελθεί από τον ελεγχόμενο για οποιοδήποτε λόγο, γεγονός που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε συνάδελφο, δεν αποκλείεται, αν ο καταγγέλλων έχει οποιουδήποτε είδους ισχύ ή γνωριμία (οικονομική-πολιτική) να βρεθεί τιμωρημένος και μάλιστα άνευ απολογίας κόντρα σε κάθε έννοια δικαίου και λογικής ή/και απολογούμενος μεταγενέστερα για παράβαση καθήκοντος αν τολμήσει να  ξανακάνει την δουλειά του «. Επειδή ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει η  λογική  και οι κανόνες δικαίου με σκοπό  να σταλούν σωστά μηνύματα προς τους συναδέλφους μας και πιστεύοντας ότι δεν είχατε πληροφορηθεί σωστά, ζητούμε την άμεση και δίκαιη αποκατάσταση της συναδέλφου ηθική και οικονομική, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη συνάδελφος καταγγέλθηκε αδίκως κατά την εκτέλεση του καθήκοντος που αφορούσε την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Επειδή δε τέτοιες ενέργειες βρίσκουν το Σύλλογό μας αντίθετο, σαν πρώτη κίνηση προκηρύξουμε στάση εργασίας όλων των υπαλλήλων της ΠΕ Κυκλάδων, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για έμπρακτη συμπαράσταση στη συνάδελφό μας».

Το αποτέλεσμα ήταν η δικαίωση η συναδέλφου τόσο στο Διοικητικό Εφετείο όσο και στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, χωρίς όμως η Διοίκηση να εφαρμόσει την απόφαση όπως ορίστηκε έως τον Αύγουστο του 2015 (που εκδόθηκε η νέα απόφαση ορισμού Προϊσταμένων και τοποθέτησης προσωπικού στη Π.Ν.Αι., για την οποία δεν είχε κατατεθεί προσφυγή).

Σε συνέχεια των παραπάνω, κάθε φορά που γίνονται αντιληπτές παρόμοιες περιπτώσεις προσπαθήσαμε (σε συνεννόηση με τη Διοίκηση) να μην υπάρχουν στο εξής «βιαστικές ενέργειες», κάτι που μέχρι στιγμής φαίνεται να επιτυγχάνεται. Και βασικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία με τους συναδέλφους.

Παρόλα αυτά υπήρξε περίπτωση που αιφνιδιαστικά η Διοίκηση αποφάσισε μονομερώς και αναίτια τη μετακίνηση τριών συναδέλφων (ΔΜΚ και ΠΕ Μήλου) γεγονός το οποίο αναδείχθηκε με έγγραφα μας και με την παρέμβαση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 15-12-2017 με τη γνωστή σε όλους μας εξέλιξη και κατά τη συζήτηση και μετά.

Επίσης παρατηρούμε και τη «σιωπηλή» τοποθέτηση στον «πάγο» συναδέλφων κρίσιμων Διευθύνσεων (Υγείας κ.λπ.) με αποτέλεσμα την προβληματική λειτουργία ελέγχων σε κρίσιμους τομείς.

 1. Επίδομα προβληματικών περιοχών

Με παρέμβαση και συντονισμένες ενέργειες και του Συλλόγου μας παραμένει το Επίδομα Προβληματικών Περιοχών, ενώ μετά την κατάργηση της πρόβλεψης για χορήγηση επιδόματος στέγασης και σίτισης στους υπαλλήλους των περιφερειών, κάναμε παρέμβαση- πρόταση για αύξηση του ώστε να καλύψει μέρος του επιδόματος στέγασης και σίτισης που τελικά δεν χορηγήθηκε ποτέ.  (σχετικό έγγραφο με αριθ. πρωτ. 445/22-3-2018)

Το γεγονός αυτό στις σημερινές συνθήκες περικοπών είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους τους συναδέλφους. Βέβαια εξακολουθούμε να παρακολουθούμε το θέμα, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα.

Πρόσφατα θέσαμε το θέμα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 28/3/2016, στο οποίο ομόφωνα ψηφιστήκαν οι σχετικές αποφάσεις μας.

 1. Αποζημιώσεις Εκτός έδρας

Για τις αποζημιώσεις εκτός έδρας των συναδέλφων, πραγματοποιήσαμε συνεχείς παρεμβάσεις στο Υπουργείο και στους βουλευτές Κυκλάδων, για βελτίωση του υφιστάμενου νόμου όσον αφορά τις αποζημιώσεις για τις αυθημερόν μετακινήσεις και το ύψος των αποζημιώσεων.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε να αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης για μετακινήσεις εκτός έδρας ανεξαρτήτου απόστασης για μετακίνηση από νησί σε νησί.

 

 1. Τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων της Π.Ν.Αι. (πρώην ΣΥΝΑΝΚ)

Έχουμε προχωρήσει  και ολοκληρώσει τη διαδικασία σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο του Συλλόγου μας, ώστε το επόμενο Δ.Σ. να μπορέσει προχωρήσει στη κατάθεσή του για έγκριση από το Πρωτοδικείο μετά από τη συζήτηση σε Γενική Συνέλευση όπως προβλέπεται.

 1. Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες και Κινήσεις – Συμπαράσταση σε Συναδέλφους – Ανάδειξη κοινωνικού χαρακτήρα του Συλλόγου

Βρισκόμασταν στο πλευρό κάθε συναδέλφου και της οικογένειάς του, που χρειαζόταν την έμπρακτη στήριξη και βοήθεια του Συλλόγου μας και σας ευχαριστούμε για τη συνδρομή σας όποτε χρειάστηκε, παρόλο που οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους.

 1. Ενημέρωση των Συναδέλφων

Η ενημέρωση των συναδέλφων ήταν συνεχής (με e-mail, ανακοινώσεις, συνελεύσεις) για όλα τα θέματα που μας απασχόλησαν στη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ.

Συνολικά:

Ο Σύλλογός μας ήταν, είναι (και ελπίζουμε να παραμείνει και το νέο Δ.Σ. του) ανοιχτός στην κριτική των μελών του, μέσα από συλλογικές διαδικασίες.

Όλη τη διάρκεια της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. ο Σύλλογός μας συμμετείχε δυναμικά σε όλες τις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ, τις απεργίες, τις στάσεις εργασίας, καλώντας και κινητοποιώντας τους συναδέλφους.

Τα σημαντικότερα στοιχεία που κρατάμε από την προηγούμενη περίοδο είναι:

– η συσπείρωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων γύρω από το Σύλλογο, γεγονός που έφερε τις περισσότερες φορές τα επιθυμητά αποτελέσματα

 – η συμμετοχή των συναδέλφων από όλα τα νησιά στις διαδικασίες του Συλλόγου, μέσα από την ταυτόχρονη πραγματοποίηση συνελεύσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Τα βασικά αιτήματα που θεωρούμε ότι πρέπει να προωθηθούν στη συνέχεια και μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. είναι:

 • Άμεση στελέχωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων (Μηχανικών, Γεωτεχνικών, Περιβαλλοντολόγων, Εποπτών Υγείας, Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ ή ΤΕ).
 • Παροχή κινήτρων (στέγαση – σίτιση): ή με τροπολογία που να επαναφέρει τις αρχικές προβλέψεις του Ν. 4483/2017 σε όλους τους υπαλλήλους των νησιωτικών περιφερειών, ανεξαρτήτως πληθυσμιακών κριτηρίων, διότι οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων ασκούν αρμοδιότητες και στα είκοσι τέσσερα (24) νησιά των Κυκλάδων, ή εναλλακτικά με αύξηση του επιδόματος προβληματικών περιοχών ώστε να καλύπτει εν μέρει το κόστος στέγασης-σίτισης. Κατοχύρωση του επιδόματος προβληματικών περιοχών. Τα δύο παραπάνω θα αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο προσέλευσης προσωπικού (και από μετατάξεις).
 • Κατάργηση της διάταξης που επιτρέπει την ανάθεση καθηκόντων σε δύο περιφερειακές ενότητες. Δεν είναι δυνατόν σε υπάλληλο π.χ. της Π.Ε. Μήλου με καθήκοντα στα νησιά Μήλο, Κίμωλο, Σίφνο και Σέριφο (ανήκουν στην Π.Ε. Μήλου) να ανατίθενται καθήκοντα π.χ. και στη Π.Ε. Θήρας, (Θήρα, Σίκινο, Φολέγανδρο, Ίο και Ανάφη).
 • Απόσυρση της διάταξης που θεωρεί ως προαπαιτούμενο για την υποβολή υποψηφιότητας σε θέσεις ευθύνης τη συμμετοχή στην αξιολόγηση του Ν. 4369/2016 για το έτος 2016 και την έναρξη συζήτησης για ουσιαστική και αντικειμενική αξιολόγηση στη δημόσιο.
 • Επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές ώστε επιτέλους να ληφθεί υπόψη η νησιωτικότητα και οι προβλέψεις του Συντάγματος. Το κόστος ζωής έχει γίνει απαγορευτικό μετά την εξίσωση του Φ.Π.Α. με τις ηπειρωτικές περιοχές γεγονός που οδηγεί συνάδελφους να ζητούν την μετάθεση ή την απόσπασή τους.
 • Οι αποζημιώσεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις να ανταποκρίνονται στην ιδιαιτερότητα των νησιών με το αυξημένο κόστος ζωής, την ελλιπή και ανύπαρκτη πολλές φορές ακτοπλοϊκή σύνδεση. Να αποσυνδεθούν από τις αποστάσεις σε μίλια και να χορηγείται ολόκληρη η αποζημίωση και για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις και όχι στο 1/4 όπως ισχύει σήμερα.
 • Επαναφορά της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αυξήσεις στον κατώτατο μισθό.

Ζητάμε τώρα από μέρους σας να εγκρίνετε τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό και σας καλούμε να συμμετάσχετε στις αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ που προτείνουμε να  πραγματοποιηθούν στις 30 Μαΐου 2018.

Σας καλούμε να δηλώσετε την υποψηφιότητά σας για το νέο Δ.Σ. και τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία (σας έχουν ήδη σταλεί σχετικές αιτήσεις και υλικό), να δηλώσετε  ποιοι θα συγκροτήσουν τις  Εφορευτικές  Επιτροπές σε όλες τις Π.Ε και να συμμετάσχετε στις εκλογές αυτές, δυναμώνοντας έτσι το νέο Δ.Σ. και στέλνοντας το μήνυμα προς όλους ότι είμαστε εδώ ενωμένοι, να διεκδικούμε πάντα το καλύτερο για τους εργαζόμενους, προς όφελος και της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο           ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Οδυσσέας Ευθυμίου             Θανάσης Δρόσος

Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. 2014-2016

Το απερχόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΠΕ Κυκλάδων ΠΝΑι (πρώην ΣΥΝΑΝΚ), εκλέχθηκε στις 21-03-2014 και έφτασε μετά από 2 χρόνια στο τέλος της θητείας του.

Από την αρχή της θητείας του βρέθηκε μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς η τότε κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είχε ήδη ψηφίσει τον ακραίας νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης νόμο για τη «δήθεν» αξιολόγηση (4250/2014) και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να ξεκινήσει η εφαρμογή του.

Το γενικό κλίμα την περίοδο αυτή ήταν ασφυκτικό, καθώς συνεχιζόταν η εφαρμογή βάρβαρων μέτρων με μειώσεις μισθών, συντάξεων, απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών, της δημόσιας ασφάλισης, με ιδιωτικοποιήσεις και εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και του πλούτου της χώρας μας στους δανειστές, μέτρα που οδηγούσαν σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας και σε περεταίρω υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ωστόσο, κόντρα στις εξοντωτικές πολιτικές που εφαρμόζονταν και εξακολουθούν να εφαρμόζονται, ο Σύλλογός μας κινήθηκε ενωτικά και δυναμικά με τη συμμετοχή της πλειοψηφίας  των μελών του και υπήρξαν αποτελέσματα απτά, που κάποιοι θεωρούσαν αδύνατο να επιτευχθούν.

Οι εκλογές του 2014 βρήκαν το Σύλλογό μας να έχει βγει από ένα μεγάλο αγώνα ενάντια στην εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών στη χώρα μας από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και τις μετέπειτα συγκυβερνήσεις τους, όπου είχαμε πετύχει μια σημαντική νίκη με την ματαίωση της διαθεσιμότητας των συναδέλφων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών μετά από μεγάλους αγώνες (απεργίες, καταλήψεις, παρεμβάσεις σε Περιφερειακά Συμβούλια, συμμετοχή σε δικαστικούς αγώνες).

Τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίσαμε, θεωρούμε ότι ήταν τα εξής:

Ν. 4250/2014 για τη «δήθεν» αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Από την πρώτη στιγμή της ψήφισης του συγκεκριμένου νόμου αναλύσαμε τις επιπτώσεις και τις συνέπειές του και με το με α.π. 143/15-4-2014 έγγραφό του Συλλόγου μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου, τον Περιφερειάρχη και τους λοιπούς φορείς της Π.Ν.Αι., τους βουλευτές Νοτίου Αιγαίου και την ΕΝΠΕ, αναδεικνύαμε με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τι σήμαινε αυτός ο νόμος και τις συνέπειες που θα είχε η εφαρμογή του και τους ζητούσαμε να μας ενημερώσουν για τις προθέσεις τους.

Η θέση του Συλλόγου μας ήταν ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν αντισυνταγματικό, με τραγικά αποτελέσματα στην ήδη υποστελεχωμένη Π.Ν.Αι., ήταν αντίθετο στη νησιωτικότητα και ζητούσαμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου να συζητήσει το θέμα στην επόμενη Συνεδρίασή του και να πάρει σαφή θέση, να κάνει παρέμβαση στην ΕΝΠΕ. Να προσφύγει κατά του νόμου και να στηρίξει νομικά όσους συναδέλφους-προϊστάμενους αρνηθούν να τον εφαρμόσουν, μη θέλοντας να συνεργήσουν σε απολύσεις συναδέλφων «με την υπογραφή τους».

Ο Σύλλογός μας έκανε παρέμβαση στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 28/4/2014 και ταυτόχρονα κάλεσε τα μέλη μας σε συγκέντρωση την ώρα συζήτησης του θέματος. Αποτέλεσμα της παρέμβασης και της κινητοποίησής μας ήταν η έκδοση ψηφίσματος (ΑΔΑ: ΒΙΦΣ7ΛΞ-ΧΡ7), το οποίο βρισκόταν στη σωστή κατεύθυνση, ενάντια στην προσχηματική αξιολόγηση και τις ποσοστώσεις, το οποίο κατέληγε ως εξής:

«Το Π.Σ. Ν. Αιγαίου δηλώνει κατά των ιδιωτικοποιήσεων Δημοσίων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη να παρέμβει στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και αποφασίζει σε προσφυγή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά της συνταγματικότητας του μέτρου αυτού στο Σ.τ.Ε. και στα αρμόδια δικαστήρια όπως έγινε και με τις διαθεσιμότητες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου«.

Μετά την παρέμβαση αυτή προχωρήσαμε άμεσα:

 • Σε πρωτοβουλία για σύνταξη κειμένου με τις υπογραφές των Γενικών Διευθυντών της Π.Ν.Αι. ενάντια στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δηλώνοντας την αντίθεσή τους και τις συνέπειες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του.
 • Σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στις 13/5/2014, ώστε να ενημερωθούν οι Συνάδελφοι για το θέμα αυτό και να ληφθούν αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο Σύλλογός μας.

Σημαντικό ήταν ότι έγινε εφικτή η ταυτόχρονη πραγματοποίηση συνελεύσεων σε όλα τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων, με απαρτία σε ποσοστό άνω του 80%.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της 13/5/2014 ήταν οι εξής:

α. Αποχή διαρκείας από όλη τη διαδικασία της «δήθεν» αξιολόγησης, που προέβλεπε ο ν. 4250/2014, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ.

β. Να συνταχθεί κείμενο για συλλογή υπογραφών από όλους τους συναδέλφους, στα πλαίσια του κειμένου της ΑΔΕΔΥ με την εξειδίκευση για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (νησιωτικότητα, υποστελέχωση, διάσπαρτες υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό νησιών).

γ. Να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. του Συλλόγου να προβεί σε όποιο πρόσφορο νομικό μέσο κρίνει (προσφυγή, αίτηση αναστολής, εξώδικο ή οποιοδήποτε άλλο) για την αποτροπή και την ακύρωση στη πράξη της «αξιολόγησης» του ν. 4250/2014 και της εφαρμοστικής εγκυκλίου. Τα έξοδα που θα προκύψουν να συμψηφιστούν με τις οφειλές προς την ΟΣΥΑΠΕ.

δ. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Υπαλλήλων ΠΕ Δωδεκανήσου (ΣΥΠΝΑΠΕΔ), να ζητήσουμε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να καταθέσει προσφυγή ενάντια στο ν. 4250/2014 και την εφαρμοστική εγκύκλιο σε εφαρμογή των Αποφάσεων και του Ψηφίσματος του Π.Σ. της συνεδρίασης της 28ης Απριλίου 2014.

ε. Να ζητήσουμε από την ΟΣΥΑΠΕ να καλύψει με απόφασή της όλες τις πρόσθετες κινητοποιήσεις που θα αποφασίσει ο Σύλλογος της ΠΕ Κυκλάδων Π.Ν.Αι. (πρώην ΣΥΝΑΝΚ).

στ. Να κοινοποιηθεί η Εξώδικος Πρόσκληση της ΑΔΕΔΥ από 8-5-2014 προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για να λάβει γνώση του περιεχομένου και της απόφασης της ΑΔΕΔΥ της 11-4-2014 (αρ. πρωτ. 155).

ζ. Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ με αποχή διαρκείας όλων των υπαλλήλων του δημοσίου από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα.

 • Σε πρωτοβουλία για σύνταξη κειμένου με τις υπογραφές όλων των προϊσταμένων-αξιολογητών της Π.Ν.Αι.
 • Σε ανάθεση στο δικηγορικό γραφείο Μ. Τσίπρα (Σύμβουλος ΑΔΕΔΥ) να προχωρήσει σε προσφυγή κατά της απόφασης των Γενικών Διευθυντών για επιμερισμό ποσοστών που προέβλεπε ο ν. 4250/2014 και σε κάθε άλλη νομική ενέργεια που απαιτείτο.
 • Σε σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης, για ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων και εξουσιοδότηση του ΔΣ για παραπέρα ενέργειες.

Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση (δυστυχώς) αποφάσεων επιμερισμού ποσοστών από 4 Γεν. Διευθυντές της Π.Ν.Αι., εξουσιοδοτήσαμε δικηγορικό γραφείο για την κατάθεση προσφυγής κατά των αποφάσεων αυτών και προχωρήσαμε σε νέα Γενική Συνέλευση στις 14/7/2014 σε όλα τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι σχετικά με την πορεία της κινητοποίησης μας και να αποφασίσουμε για τη συνέχιση του αγώνα μας.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της 14/7/2014 ήταν οι εξής:

 1. Επιβεβαιώθηκε η απόφαση προηγούμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13-5-2014 για απεργία-αποχή από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονταν με την αξιολόγηση στο Δημόσιο, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:

(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.

(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης

(γ) από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992) (δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992)

(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).

(στ) από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κ.λ.π.

 1. Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. του Συλλόγου να προβεί σε όποιο πρόσφορο μέσο κρίνει για τη συνέχιση του απεργιακού αγώνα μας και την ευόδωση του.

Το Δ.Σ., μετά την αξιοθαύμαστα μαχητική στάση όλων των συναδέλφων για μαζική αποχή από οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία της «δήθεν» αξιολόγησης, αποφάσισε να ζητήσει από τους συναδέλφους να καταθέσουν στο Δ.Σ. όλες τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης ώστε να ακυρωθεί στην πράξη κάθε προσπάθεια εφαρμογής του ν.4250/2014 μετά και τις αποφάσεις επιμερισμού ποσοστών από 4 Γεν. Διευθυντές, κάλεσμα στο οποίο οι Συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία, στέλνοντας ηχηρότατο μήνυμα προς τη Διοίκηση όλων των βαθμίδων.

Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με τον υπουργό Διοικ. Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη, προσπάθησε με κάθε τρόπο να εφαρμόσει το ν. 4250/2014, χρησιμοποιώντας -στον πανικό της- παρατάσεις εφαρμογής του, τροποποιήσεις και δικαστικά μέσα, καθώς και εκφοβισμό των συναδέλφων για να υποκύψουν και να σταματήσουν τον αγώνα τους.

Ωστόσο, η σταθερή στάση όλων μας και η συνεχής επιβεβαίωση και ενδυνάμωση του αγώνα μας μέσα από τη διαδικασία των Γενικών Συνελεύσεων (συγκλήθηκε και νέα συνέλευση στις 10/9/2014), είχε σαν αποτέλεσμα κάθε ενέργεια είτε δικαστική, είτε διοικητική να πέσει στο κενό.

Οι συνάδελφοι δεν «τρομοκρατήθηκαν», δεν λύγισαν και κράτησαν αξιοπρεπή και ενωτική στάση απέναντι στη δήθεν «αξιολόγηση». Ο αγώνας μας, όπως εκφράστηκε και από τις αποφάσεις των Γενικών μας Συνελεύσεων, είχε στόχο:

 • Να αντισταθούμε στις προθέσεις της συγκυβέρνησης για μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, τη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων τους στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.
 • Να διατρανώσουμε την άρνησή μας στην προσχηματική αξιολόγηση που αποσκοπούσε σε μισθολογική καθήλωση, απολύσεις, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους και την εμπορευματοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.
 • Να αγωνιστούμε, να αντισταθούμε μαζικά & συντονισμένα με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους και την κοινωνία για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.

Στις 25/9/2014 στάλθηκε εξώδικη δήλωση από το Σύλλογο προς όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της Π.Ν.Αι. και προς τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, όπου κάναμε γνωστές τις ομόφωνες αποφάσεις και των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου μας (στις 14/7/2014 και 10/9/2014) και την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. να συμμετέχει στην ανωτέρω απεργία – αποχή από τα συγκεκριμένα αυτά υπηρεσιακά μας καθήκοντα και ειδικότερα εν προκειμένω από την εργασία που απαιτείται για συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν από το Ν. 4250/2014.

Η εν λόγω αποχή είχε κηρυχθεί νομότυπη από τη Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική μας Οργάνωση (ΟΣΥΑΠΕ), με σκοπό τη διαφύλαξη των εργασιακών μας συμφερόντων και ως εργαζόμενοι οφείλαμε να συμμετέχουμε σε αυτήν, σεβόμενοι τις καταστατικές αρχές και τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας σωματείων. Για το λόγο αυτό, απεργούσαμε και απείχαμε από αυτά τα καθήκοντα, δηλώνοντας ότι κωλυόμαστε να συμμετάσχουμε στην ως άνω διαδικασία αξιολόγησης, της οποίας άλλωστε η εκ του νόμου προβλεπόμενη αποκλειστική προθεσμία εφαρμογής, όσον αφορά στις εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2013, είχε ήδη παρέλθει και είχε παύσει η κατά χρόνο σχετική αρμοδιότητα της Διοίκησης για το έτος αυτό, δεδομένου ότι δεν παρατάθηκε, νομοθετικά ή κανονιστικά, η ταχθείσα προθεσμία.

Ο Σύλλογός μας προχώρησε στην πραγματοποίηση στάσης εργασίας στις 10/10/2014, ημέρα συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο, ζητώντας μαζί με το Σύλλογο της Δωδεκανήσου τη συζήτηση για την προσχηματική «αξιολόγηση» του ν. 4281/2014. Το αίτημά μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν να δοθεί το «εντέλεσθε» προς τους Γενικούς Διευθυντές να μην εφαρμόσουν το ν. 4250/2014.

Η πρότασή μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν να εκδοθεί απόφαση ως εξής:

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασής του στις 10 Οκτωβρίου 2014. αποφάσισε τα εξής: Δίνεται εντολή σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφορικά με τις ρυθμίσεις του Ν. 4250/2014 για την αξιολόγηση, να μην αποστείλουν κανένα έγγραφο που να αφορά επιμερισμό ποσοστώσεων ή σχετικό με την ανωτέρω διαδικασία ή να συμβάλλει καθοιονδήποτε τρόπο σε ένα σύστημα αξιολόγησης επιζήμιο για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοσίου και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της προστασίας της αξιοπρεπούς εργασίας σε βάρος της εξυπηρέτησης του πολίτη».  

Ουσιαστικά ζητούσαμε την «πολιτική κάλυψη» στην απεργία-αποχή που ήταν σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τελικά, παρ’ όλες τις προσπάθειες μας, η Διοίκηση της Π.Ν.Αι. προχώρησε στην έκδοση ενός ψηφίσματος σε ικανοποιητική κατεύθυνση μεν, ωστόσο αρνήθηκε να αποφασίσει το «εντέλεσθε» που ήταν και το βασικό αίτημά μας. Καθώς η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ προσπαθούσε με όλους τους τρόπους να εφαρμόσει αυτό το νόμο-έκτρωμα, η Διοίκηση της Π.Ν.Αι. έστειλε τελικά στους αξιολογητές τις εκθέσεις αξιολόγησης κενές, σε μια απόπειρά της να συνεχιστεί η διαδικασία, αφού είχαμε σταματήσει με την απόλυτη συμμετοχή σας και την στάση σας, τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 194/24-10-2014 έγγραφο, το Δ.Σ. του Συλλόγου εξουσιοδοτούμενο από τις διαδοχικές συνελεύσεις, ενημέρωσε τους συναδέλφους για την πορεία του αγώνα μας, επισημαίνοντας τα εξής:

 • Η απεργία-αποχή από όλα τα στάδια της διαδικασίας της δήθεν «αξιολόγησης» του ν. 4250/2014 είχε συσπειρώσει την πλειοψηφία των συναδέλφων στις Κυκλάδες.
 • Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιούσε κάθε δικαστικό και νομικό μέσο, ποινικοποιώντας τους αγώνες μας για την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και στην ουσία δεν ήθελε τη δημοκρατική αναδιοργάνωση του δημοσίου με βάση τις ανάγκες τις κοινωνίας, κατοχυρώνοντας την αυτοτέλεια της δημόσιας διοίκησης, θωρακίζοντάς την απέναντι σε κομματικές επιλογές και σε ιδιωτικά συμφέροντα. Συνέχιζε να κατασυκοφαντεί τους αγώνες μας χρησιμοποιώντας τα φιλικά προς αυτή ΜΜΕ, στα οποία με πρόσφατα νομοσχέδια είχε προσφέρει «γη και ύδωρ» κλιμακώνοντας την αντιλαϊκή της πολιτική.
 • Η παρέμβαση του Συλλόγου στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 1010/2014 ανέδειξε τις θέσεις μας και με τη σημαντική παρουσία των συναδέλφων εκεί καταφέραμε να ψηφιστεί μια ικανοποιητική απόφαση. Δεν εφησυχάσαμε καθώς η πολιτική της κυβέρνησης δεν είχε αλλάξει και επέμενε στην εφαρμογή της «αξιολόγησης» για να εξασφαλίσει νέες δεξαμενές συναδέλφων για διαθεσιμότητες και απολύσεις και τον επόμενο χρόνο. Επιπλέον και με βάση τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ, της ΟΣΥΑΠΕ και των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου μας, συνεχίσαμε την απεργία-αποχή από όλες τις διαδικασίες που συνδέονται με την δήθεν «αξιολόγηση» και ζητήσαμε:β) Οι συνάδελφοι αξιολογητές-διευθυντές και γενικοί διευθυντές να καταθέσουν στο σύλλογο όλα τα έντυπα αξιολόγησης (εισήγησης και αξιολόγησης) που τους είχαν σταλεί από το Τμήμα Προσωπικού είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
 • α) Οι συνάδελφοι εισηγητές-τμηματάρχες και διευθυντές να καταθέσουν στο Σύλλογο όλα τα έντυπα αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης και εισήγησης) που τους είχαν σταλεί από το Τμήμα Προσωπικού είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Η απεργία-αποχή συνεχίστηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων-αξιολογητών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου.

Ο συνεχής αγώνας σας και αγώνας όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων είχε σαν αποτέλεσμα ο ν. 4250/2014 να μείνει στα χαρτιά και τελικά να καταργηθεί μετά τις εκλογές του Γενάρη του 2015 επιτυγχάνοντας ισχυρό πλήγμα στην εκβιαστική πολιτική της τότε κυβέρνησης, αναγκάζοντάς την σε άτακτη υποχώρηση, αναδεικνύοντας ότι αν είμαστε ενωμένοι πραγματικά σε δίκαιους αγώνες η δύναμή μας είναι πραγματική και συντριπτικά υπολογίσιμη.

Τροποποίηση Οργανισμού Π.Ν.Αι

Η τροποποίηση του Οργανισμού της Π.Ν.Αι. συζητήθηκε σε τρεις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου το 2013, το 2014 και το 2016. Ο Σύλλογός μας κατέθεσε έγγραφο με τις θέσεις του, που προέκυψαν μετά από διαβούλευση μεταξύ των μελών μας. Οι θέσεις μας υποστηρίχθηκαν και με την παρουσία εκπροσώπου μας σε όλες τις συνεδριάσεις αυτές του Π.Σ. Οι γενικές θέσεις του Συλλόγου για την τροποποίηση του Οργανισμού κατατέθηκαν με τα υπ’ αρ.115/18-10-2013 και υπ’ αρ. 193/09-10-2014 έγγραφά μας.

Θεωρούμε ότι η τροποποίηση Οργανισμού που επιτεύχθηκε και με τη συμβολή του Συλλόγου μας, αποτέλεσε σημαντική επιτυχία, με αύξηση των Οργανικών Μονάδων και των προβλεπόμενων θέσεων (είμαστε η μοναδική Περιφέρεια που το πέτυχε), κόντρα σε πολιτικές κατάργησης και συγχώνευσης δομών που θα είχαν σαν αποτέλεσμα χειρότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και περαιτέρω υποβάθμιση της Περιφέρειας, με αντίκτυπο και στους συναδέλφους.

Όσον αφορά την τροποποίηση που προτάθηκε στη Συνεδρίαση του Π.Σ. της 28/3/2016, η θέση μας ήταν αρνητική, γνωστοποιώντας την εγγράφως (289/21-3-2016), αλλά και με την τοποθέτησή μας κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης.

Η άποψή μας ήταν ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του Οργανισμού ήταν αποσπασματική και θεωρούσαμε ότι δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις δυσλειτουργίες που είχαν παρουσιαστεί από την τελευταία τροποποίησή του, που εγκρίθηκε στις 10-8-2015 (ΦΕΚ 1666/10-8-2015).

Η εμπειρία της εφαρμογής του νέου Οργανισμού για επτά περίπου μήνες, ανέδειξε δυσλειτουργίες οι οποίες δεν αντιμετωπίζονταν με την προτεινόμενη τροποποίηση. Θεωρούσαμε λοιπόν αναγκαίες ευρύτερες αλλαγές για τις οποίες απαιτείτο, όπως δηλώσαμε και εγγράφως:

α) εκτεταμένη διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων

β) να ληφθούν υπόψη οι γνώμες-προτάσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων

γ) να εξετασθεί το ότι δεν θίγονται κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα συναδέλφων εργαζόμενων.

Ζητήσαμε τη συζήτηση της τελικής πρότασης στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε η τελική τροποποίηση που θα απευθυνθεί για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου να καλύπτει στα πλαίσια του δυνατού τις δυσλειτουργίες που έχουν παρουσιαστεί και έχουν εντοπιστεί έως σήμερα.

Η άποψή μας αυτή δεν έγινε δεκτή, ωστόσο δηλώσαμε ότι δεν σταματάμε εδώ και θα συνεχίσουμε για το καλύτερο.

 1. Πειθαρχικές διώξεις Συναδέλφων

Ένα σημαντικό θέμα που απασχόλησε το Σύλλογο με παρεμβάσεις προς τη Διοίκηση της Π.Ν.Αι. και κινητοποιήσεις που κατέληξαν και σε στάση εργασίας, ήταν η υπόθεση της πειθαρχικής δίωξης σε συνάδελφο κτηνίατρο. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας παρακολούθησε τη συγκεκριμένη περίπτωση, εξετάζοντας με ιδιαίτερη προσοχή και σε βάθος την υπόθεση και αποστέλλοντας το με α.π. 253/23-07-2015 έγγραφό μας με απόψεις που στηρίχθηκαν σε πραγματικά γεγονότα και έγγραφα. Σαν συμπέρασμα αναφέρουμε επί λέξει :

«Το συμπέρασμα βέβαια από τα παραπάνω για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας με τη συμπεριφορά σας προς το πρόσωπο μιας συναδέλφου που αν μη τι άλλο έπραξε το καθήκον της είναι ότι: “Εάν ένας συνάδελφος κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ελέγχου, καταγγελθεί από τον ελεγχόμενο για οποιοδήποτε λόγο, γεγονός που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε συνάδελφο, δεν αποκλείεται, αν ο καταγγέλλων έχει οποιουδήποτε είδους ισχύ ή γνωριμία (οικονομική-πολιτική) να βρεθεί τιμωρημένος και μάλιστα άνευ απολογίας κόντρα σε κάθε έννοια δικαίου και λογικής ή/και απολογούμενος μεταγενέστερα για παράβαση καθήκοντος αν τολμήσει να ξανακάνει την δουλειά του «. Επειδή ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει η λογική  και οι κανόνες δικαίου με σκοπό  να σταλούν σωστά μηνύματα προς τους συναδέλφους μας και πιστεύοντας ότι δεν είχατε πληροφορηθεί σωστά, ζητούμε την άμεση και δίκαιη αποκατάσταση της συναδέλφου ηθική και οικονομική, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη συνάδελφος καταγγέλθηκε αδίκως κατά την εκτέλεση του καθήκοντος που αφορούσε την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Επειδή δε τέτοιες ενέργειες βρίσκουν το Σύλλογό μας αντίθετο, σαν πρώτη κίνηση προκηρύξουμε στάση εργασίας όλων των υπαλλήλων της ΠΕ Κυκλάδων, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για έμπρακτη συμπαράσταση στη συνάδελφό μας».

Η υπόθεση δεν έχει κλείσει ακόμη και πιστεύουμε ότι ως Σύλλογος πρέπει να βρισκόμαστε στο πλευρό κάθε συναδέλφου που πέφτει θύμα αυθαίρετων ενεργειών της διοίκησης.

Επιπλέον, όταν έγιναν αντιληπτές παρόμοιες περιπτώσεις προσπαθήσαμε (σε συνεννόηση με τη Διοίκηση) να μην υπάρχουν στο εξής «βιαστικές ενέργειες», κάτι που μέχρι στιγμής φαίνεται να επιτυγχάνεται.

 1. Επίδομα προβληματικών περιοχών

Με παρέμβαση και συντονισμένες ενέργειες και του Συλλόγου μας πετύχαμε την εξακολούθηση της χορήγησης του Επιδόματος Προβληματικών Περιοχών με υπερψήφιση τροπολογίας από τη Βουλή, στη σύνταξη της οποίας συμμετείχαμε αθόρυβα μεν ουσιαστικά δε.

Το γεγονός αυτό στις σημερινές συνθήκες περικοπών είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους τους συναδέλφους. Βέβαια εξακολουθούμε να παρακολουθούμε το θέμα, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα.

Πρόσφατα θέσαμε το θέμα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 28/3/2016, στο οποίο ομόφωνα ψηφιστήκαν οι σχετικές αποφάσεις μας.

 1. Αποζημιώσεις Εκτός έδρας

Για τις αποζημιώσεις εκτός έδρας των συναδέλφων, πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις στο Υπουργείο, με σκοπό την τροποποίηση του Σχεδίου Νόμου, το οποίο όμως δυστυχώς υπογράφηκε «ως είχε». Βασικό πρόβλημα είναι ότι τίθεται το όριο των 20 ναυτικών μιλίων από νησί σε νησί, ώστε να αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε να αποσυρθεί η σχετική αναφορά και να υπάρξει σαφής τροποποίηση, ώστε να αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης για μετακινήσεις εκτός έδρας ανεξαρτήτου απόστασης για μετακίνηση από νησί σε νησί.

Συμπληρωματικά βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι με τα άρθρα 10 και 11 του σχετικού Νόμου προβλέπονται πλέον οι προϋποθέσεις διανυκτέρευσης του μετακινούμενου και καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης και αυξάνονται τόσο τα ποσά των αποζημιώσεων διανυκτέρευσης όσο και της ημερήσιας αποζημίωσης, το ύψος των οποίων ήταν καθηλωμένο από το 1999, ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Ταυτόχρονα παύουν να υπάρχουν οι διαχωρισμοί που υπήρχαν μεταξύ κλάδων και ειδικοτήτων για την ημερήσια αποζημίωση και τις δαπάνες διανυκτέρευσης, κάτι που ήταν πάγιο και διαχρονικό αίτημα όλων των Δ.Σ. του Συλλόγου μας και φυσικά ιδιαίτερα των μελών μας που βίωναν την προϋπάρχουσα ανισότητα. 

 1. Τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων της Π.Ν.Αι. (πρώην ΣΥΝΑΝΚ)

Από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 08/11/2011 συζητήθηκε το προτεινόμενο νέο καταστατικό του Συλλόγου. Ωστόσο, λόγω δυσκολιών και προβλημάτων που προέκυψαν για την επικύρωσή του, μετά από θέματα που τέθηκαν προς  το δικηγορικό γραφείο, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω προώθησή του. Αποτέλεσμα αυτού είναι να απαιτείται να συζητηθεί και πάλι η τροποποίηση του καταστατικού μετά από επικαιροποίηση και έλεγχο από δικηγόρο, με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν, προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες διαδικασίες. Ήδη ως Σύλλογος έχουμε προχωρήσει αρκετά τη διαδικασία, ώστε το επόμενο Δ.Σ. να μπορέσει να συνεχίσει πάνω στο προσχέδιο που ήδη υπάρχει, μετά τη συνεργασία μας και με νέο δικηγόρο.

 1. Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες και Κινήσεις – Συμπαράσταση σε Συναδέλφους – Ανάδειξη κοινωνικού χαρακτήρα του Συλλόγου

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στην Πρωτοβουλία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, στην Κίνηση ενάντια στη μίσθωση της παραλίας της Βαρβαρούσας (Σύρος, περιοχή «Natura 2000»), στην πρωτοβουλία ενάντια στις διώξεις πολιτών από τη διαδήλωση και την επίθεση των ΜΑΤ ενάντιά τους στη Σύρο το 2011 με την ευκαιρία της επίσκεψης του τότε πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου.

Επίσης, προσπαθήσαμε -στο μέτρο του δυνατού- να βοηθήσουμε κοινωνικούς φορείς, όπως π.χ. στη διοργάνωση της χοροεσπερίδας στη Σύρο, όπου έσοδα (από κλήρωση δώρου) διατέθηκαν στη Στέγη των ανηλίκων.

Βρισκόμασταν στο πλευρό κάθε συναδέλφου και της οικογένειάς του, που χρειαζόταν την έμπρακτη στήριξη και βοήθεια του Συλλόγου μας και σας ευχαριστούμε για τη συνδρομή σας όποτε χρειάστηκε, παρόλο που οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους.

8. Εκτύπωση νέων καρτών μελών – Προσφορές από καταστήματα για Συναδέλφους

Προχωρήσαμε σε νέα εκτύπωση μελών καρτών του Συλλόγου μας και προχωράμε σε εκπτωτικές προσφορές από καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων. Σε πρώτη φάση ήδη στη Σύρο έχουμε ορισμένες προσφορές ενώ ενθαρρύνουμε αντιπροσώπους από τις Περιφερειακές Ενότητες να προχωρήσουν σε παρόμοιες ενέργειες, ιδιαίτερα σε αυτές όπου υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός συναδέλφων.

 1. Ενημέρωση των Συναδέλφων

Η ενημέρωση των συναδέλφων ήταν συνεχής (με e-mail, ανακοινώσεις, συνελεύσεις) για όλα τα θέματα που μας απασχόλησαν στη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ.

Συνολικά:

Ο Σύλλογός μας ήταν, είναι (και ελπίζουμε να παραμείνει και το νέο Δ.Σ. του) ανοιχτός στην κριτική των μελών του, μέσα από συλλογικές διαδικασίες.

Όλη τη διάρκεια της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. ο Σύλλογός μας συμμετείχε δυναμικά σε όλες τις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ, τις απεργίες, τις στάσεις εργασίας, καλώντας και κινητοποιώντας τους συναδέλφους.

Τα σημαντικότερα στοιχεία που κρατάμε από την προηγούμενη περίοδο είναι:

– η συσπείρωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων γύρω από το Σύλλογο, γεγονός που έφερε τις περισσότερες φορές τα επιθυμητά αποτελέσματα

– η συμμετοχή των συναδέλφων από όλα τα νησιά στις διαδικασίες του Συλλόγου, μέσα από την ταυτόχρονη πραγματοποίηση συνελεύσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Ζητάμε τώρα από μέρους σας να εγκρίνετε τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό και σας καλούμε να συμμετάσχετε στις αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ που προτείνουμε να πραγματοποιηθούν στις 22 Απριλίου 2016.

Σας καλούμε να δηλώσετε την υποψηφιότητά σας για το νέο Δ.Σ. και τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία (σας έχουν ήδη σταλεί σχετικές αιτήσεις και υλικό), να δηλώσετε ποιοι θα συγκροτήσουν τις  Εφορευτικές  Επιτροπές σε όλες τις Π.Ε και να συμμετάσχετε στις εκλογές αυτές, δυναμώνοντας έτσι το νέο Δ.Σ. και στέλνοντας το μήνυμα προς όλους ότι είμαστε εδώ ενωμένοι, να διεκδικούμε πάντα το καλύτερο για τους εργαζόμενους, προς όφελος και της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Οδυσσέας Ευθυμίου     Θανάσης Δρόσος