Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

WWW.SYNANK.GR

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 π.μ. Αρ. πρωτ : 395/20-09-2017

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση (επαναληπτική) την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου στη Σύρο.
Για τα μέλη του συλλόγου στις Περιφερειακές Ενότητες η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα σε αίθουσα που θα οριστεί στα κατά τόπους νησιά.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αξιολόγηση με το ν. 4369/2016 – Απόφαση ΑΔΕΔΥ για συνέχιση της απεργίας-αποχής από την διαδικασία.
2. Εκτός έδρας.
3. Εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 32, 97 και 98 του ν. 4483/2017 και του πρόβλεψη των μισθολογικών προαγωγών από 1-1-2018 στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
4. Τρέχουσες εξελίξεις πληροφόρηση -γενικά θέματα.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου